Viết Tắt Tháng

Cách đọc & ghi nhớ các tháng trong tiếng Anh có thể được xem là một chủ đề rất phổ biến trong giao tiếp. Tuy quen thuộc là thế nhưng không phải người học tiếng Anh nào cũng tự tin với chủ đề này.

Bạn đang xem: Viết tắt tháng

Trong bài viết hôm nay, bepgasvuson.vn sẽ chia sẻ với bạn tên gọi, cách viết tắt, phát âm và mẹo ghi nhớ tên của 12 tháng trong tiếng Anh. Đồng thời, bạn cũng sẽ tìm thấy những kiến thức quan trọng khác thuộc chủ đề thời gian trong tiếng Anh qua bài viết này!

*
Tháng trong tiếng Anh: Ghi nhớ cách đọc & sử dụng hiệu quả

Nội dung chính


2. Cách ghi nhớ và ý nghĩa các tháng trong tiếng Anh

1. Cách đọc và viết tắt các tháng trong tiếng Anh

Các tháng trong tiếng Anh là kiến thức cơ bản mà bất kỳ ai khi mới bắt đầu học tiếng Anh cũng không thể bỏ qua. Tuy nhiên, vì cách viết và đọc tháng trong tiếng Anh không theo một quy luật cụ thể nào nên các bạn sẽ có thể gặp một chút khó khăn trong việc ghi nhớ các từ vựng về tháng này. Cùng tham khảo chi tiết về cách viết và phát âm cũng như cách viết tắt các tháng trong tiếng Anh tại bảng dưới đây nhé:

Tiếng ViệtTiếng AnhPhiên âmViết tắt
Tháng MộtJanuary/ˈdʒænjueri/Jan
Tháng HaiFebruary/ˈfebrueri/Feb
Tháng BaMarch/mɑːrtʃ/Mar
Tháng TưApril/ˈeɪprəl/April
Tháng NămMay/meɪ/Không có
Tháng SáuJune/dʒuːn/Jun
Tháng BảyJuly/dʒuˈlaɪ/Jul
Tháng TámAugust/ɔːˈɡʌst/Aug
Tháng ChínSeptember/sepˈtembər/Sep
Tháng MườiOctober/ɑːkˈtəʊbər/Oct
Tháng Mười MộtNovember/nəʊˈvembər/Nov
Tháng Mười HaiDecember/dɪˈsembər/Dec
Bảng Tên gọi các tháng trong tiếng Anh và cách phát âm

2. Cách ghi nhớ và ý nghĩa các tháng trong tiếng Anh

Để dễ dàng ghi nhớ 12 tháng trong tiếng Anh, trước hết chúng ta nên chia chúng ra từng nhóm với những điểm chung nhất định. Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra một chi tiết thú vị trong tên tiếng Anh của mỗi tháng để có thể ghi nhớ nhanh chóng và lâu dài hơn.bepgasvuson.vn chia 12 tháng trong tiếng Anh vào 3 nhóm sau:

Nhóm có đuôi -ary: tháng Một (January) và tháng Hai (February).Nhóm không có điểm chung: Từ tháng Ba (March) đến tháng Tám (August).Nhóm chứa thành phần -ember ở cuối: Từ tháng Chín (September) đến tháng Mười Hai (December).

2.1. Nhóm tháng tiếng Anh có đuôi -ary

February (tháng Hai): Theo Oxford Languages, cái tên ‘February’ được tạo ra dựa vào từ Latin ‘februarius’. Từ này lại bắt nguồn từ ‘februa’ – có nghĩa là “làm sạch/tẩy rửa” và cũng là tên của một nghi lễ tẩy uế cổ xưa được tổ chức vào tháng Hai hàng năm.

2.2. Nhóm tháng tiếng Anh không có điểm chung:

April (tháng Tư): Tên gọi ‘April’ bắt nguồn từ một từ Latin ‘aperio’ – “nở hoa” vì theo quan sát của người La Mã cổ xưa, hoa thường nở vào tháng này.May (tháng Năm): Từ ‘May’ được cho rằng có bắt nguồn từ từ Latin ‘mariores’ – có nghĩa là ‘elders’ – “elders” – những người mà theo văn hóa La Mã cổ đã từng được chúc mừng và tôn vinh trong tháng này.June (tháng Sáu): Tên gọi ‘June’ bắt nguồn từ từ Latin ‘juvenis’ – có nghĩa là “những người trẻ”. Ta có thể liên hệ rằng tháng Sáu là tháng bắt đầu mùa hè mà mùa hè là mùa yêu thích của phần lớn người trẻ, là thời gian họ được tạm nghỉ học để vui chơi, thư giãn, v.v.

2.3. Nhóm tháng tiếng Anh chứa -ember ở cuối:

Khi giải thích về nguồn gốc của tên gọi ‘March’, bepgasvuson.vn đã đề cập đến việc ban đầu ‘March’ là tháng đứng đầu trong lịch Roman đầu tiên và về sau, người ta mới thêm January và February lên đầu. Chính vì thế các tháng ‘September’, ‘October’, ‘November’ và ‘December’ vẫn giữ nguyên. Nên khi dịch những yếu tố Latin trong 4 tên gọi này sang tiếng Việt ta sẽ thấy chúng bị chênh lên 2 số so với nghĩa tiếng Việt mà chúng ta vẫn biết. Cụ thể:

September (tháng Chín): ‘septem’ trong tiếng Latin là “bảy”.October (tháng Mười): ‘octo’ trong tiếng Latin có nghĩa là “tám”.November (tháng Mười Một): Từ Latin ‘novem’ có nghĩa là “chín”.December (tháng Mười Hai): Từ Latin ‘decem’ có nghĩa là “mười”.

3. Các số thứ tự để đọc ngày trong tiếng Anh

Khi muốn nói về các ngày trong một tháng bằng tiếng Anh, ta không dùng số đếm mà sẽ dùng các số thứ tự bên dưới.

Mặt chữPhát âmViết tắt
first/fɜːrst/1st
second/ˈsekənd/2nd
third/θɜːrd/3rd
fourth/fɔːrθ/4th
fifth/fɪfθ/5th
sixth/sɪksθ/6th
seventh/ˈsevnθ/7th
eighth/eɪtθ/8th
ninth/naɪnθ/9th
tenth/tenθ/10th
eleventh/ɪˈlevnθ/11th
twelfth/twelfθ/12th
thirteenth/ˌθɜːrˈtiːnθ/13th
fourteenth/ˌfɔːrˈtiːnθ/14th
fifteenth/ˌfɪfˈtiːnθ/15th
sixteenth/ˌsɪksˈtiːnθ/16th
seventeenth/ˌsevnˈtiːnθ/17th
eighteenth/ˌeɪˈtiːnθ/18th
nineteenth/ˌnaɪnˈtiːnθ/19th
twentieth/ˈtwentiəθ/20th
twenty-first/ˌtwenti ˈfɜːrst/21st
twenty-second/ˌtwenti ˈsekənd/22nd
twenty-third/ˌtwenti ˈ θɜːrd/23rd
twenty-fourth/ˌtwenti ˈ fɔːrθ/24th
twenty-fifth/ˌtwenti ˈ fɪfθ/25th
twenty-sixth/ˌtwenti ˈ sɪksθ/26th
twenty-seventh/ˌtwenti ˈsevnθ/27th
twenty-eighth/ˌtwenti ˈeɪtθ/28th
twenty-ninth/ˌtwenti ˈnaɪnθ/29th
thirtieth/ˈθɜːrtiəθ/30th
thirty-first/ˌθɜːrti ˈfɜːrst /31st
Bảng Số thứ tự để đọc ngày

4. Cách đọc năm trong tiếng Anh

Trường hợpQuy tắcVí dụCách đọc
Năm có 1 hoặc 2 chữ sốđọc như số đếm bình thường68sixty-eight
Năm có 3 chữ sốsố đầu tiên + hai số tiếp theo492four ninety-two
Năm có 4 chữ số (Có 3 chữ số 0 ở cuối)(the year) + số đầu tiên + thousand1000(the year) one thousand
Năm có 4 chữ số (Chữ số 0 ở vị trí thứ hai và thứ ba)– hai số đầu tiên + oh + số cuối– số đầu tiên + thousand + and + số cuối (Anh)– số đầu tiên + thousand + số cuối (Mỹ)-2001-2009– twenty oh one– two thousand and nine/two thousand nine
Năm có 4 chữ số (Có chữ số 0 ở vị trí thứ hai)– hai số đầu tiên + hai số tiếp theo– số đầu tiên + thousand and + hai số cuối (Anh)– số đầu tiên + thousand + hai số cuối (Mỹ)Lưu ý: Mỗi một cặp hai số này ta ghép chúng vào nhau và đọc như một số có hai chữ số.-2017-2014– twenty seventeen– two thousand and fourteen/two thousand fourteen
Năm có 4 chữ số (Có chữ số 0 ở vị trí thứ ba)– hai số đầu tiên + oh + số cuốiLưu ý: Mỗi một cặp hai số này ta ghép chúng vào nhau và đọc như một số có hai chữ số.1806eighteen oh six
Không có chữ số 0 nào– hai số đầu tiên + hai số cuốiLưu ý: Mỗi một cặp hai số này ta ghép chúng vào nhau và đọc như một số có hai chữ số.

Xem thêm: (9) Món Chè Bí Đỏ Hạt Sen Thanh Mát, Giảm Mệt Mỏi, Cách Làm Món Chè Bí Đỏ Hạt Sen Của Điệp Vũ

1964nineteen sixty-four
Bảng Cách đọc năm trong tiếng Anh

5. Cách viết và đọc ngày tháng năm trong tiếng Anh

Kiểu Anh:– Cách viết: Ngày đứng trước tháng. Ngày được viết dạng viết tắt của số thứ tự. Ký hiệu số thứ tự có thể lược bỏ. Trước năm thường có dấu phẩy. Ví dụ: 1st July, 2020 hay 1 July, 2020– Cách đọc: ‘the’ + số thứ tự chỉ ngày + of + tháng + năm. Dù ngày được viết dưới dạng số đếm hay số thứ tự thì vẫn cần được đọc như số thứ tự.Ví dụ: 1st July, 2020 hay 1 July, 2020⟶ the first of July, twenty twentyKiểu Mỹ:– Cách viết: Ngày đứng sau tháng. Ngày được viết dạng viết tắt của số thứ tự. Ký hiệu số thứ tự có thể lược bỏ. Trước năm thường có dấu phẩy. Ví dụ: September 23rd, 2021 hay September 23, 2021– Cách đọc: tháng + (the) + số thứ tự chỉ ngày + năm. Lưu ý, khi ngày được viết không có ký hiệu số thứ tự, ta cũng sẽ đọc ngày như số đếm. Đằng trước, ta không ghi ‘the’. Ví dụ: September 23rd, 2021⟶ September (the) twenty-third, twenty twenty-one (không nhất thiết phải có ‘the’)hay September 23, 2021⟶ September twenty-three, twenty twenty-one

6. Giới từ phù hợp với các kiểu mốc thời gian

at: ‘at’ sẽ đứng trước giờ. Ví dụ: Today, we have a meeting at 3:30 pm.⟶ Hôm nay, chúng ta có một buổi họp vào lúc 3 giờ rưỡi chiều.in: ‘in’ sẽ đứng trước ‘the + buổi trong ngày’, mùa, tháng, năm hoặc tổ hợp cả tháng và năm. Ví dụ: I sometimes go jogging in the morning.⟶ Đôi khi tôi chạy vào buổi sáng.In summer, I usually go back to my hometown.⟶ Vào mùa hè, tôi thường về quê.My birthday is in June.⟶ Sinh nhật của tôi vào tháng sáu.We bought this house in 2013.⟶ Chúng tôi đã mua ngôi nhà này vào năm 2013.My younger sister was born in November, 2000.⟶ Em gái tôi được sinh ra vào tháng Mười Một năm 2000.on: ‘on’ sẽ đứng trước thứ, ngày, hoặc bất kỳ tổ hợp nào có chứa thứ và/hoặc ngày. Ví dụ: We have at least 2 meetings on Mondays.⟶ Chúng tôi có ít nhất 2 cuộc họp vào các thứ Hai.We are going to hold a conference on the 20th.⟶ Chúng tôi chuẩn bị tổ chức một hội nghị vào ngày 20.That horrific accident took place on 30th May, 1956.⟶ Vụ tai nạn thảm khốc đó diễn ra vào ngày 30 tháng Năm năm 1956.Lưu ý: Khi đứng trước các từ chỉ thời gian như các thứ (Monday, Tuesday,v.v.), tháng, năm, v.v. là các từ ‘next’, ‘last’, ‘this’, ‘that’, v.v. thì chúng ta sẽ không dùng mạo từ. Ví dụ: We’re signing a very important contract next Friday.⟶ Chúng tôi sẽ ký một hợp đồng rất quan trọng vào thứ Sáu tuần sau.Last year, I went on lots of business trips.⟶ Năm ngoái, tôi đã đi nhiều chuyến công tác.This month, we have to write some reports. ⟶ Tháng này, chúng tôi phải viết một số báo cáo. I can’t forget first meeting her that day.⟶ Tôi không thể quên việc gặp cô ấy lần đầu vào hôm đó.

7. Bài tập về các tháng trong tiếng Anh

Bài tập 1. Viết ra cách đọc của các ngày tháng bên dưới.

21st January, 1837March 15th, 2004August 28, 194123 October, 2016December 4th, 1793February 29th, 200030th May31st JulySeptember 26th3rd AprilNovember 1714th June

Đáp án:

the twenty-first of January, eighteen thirty-sevenMarch (the) fifteen, two thousand (and) fourAugust twenty eight, nineteen forty-onethe twenty-third of October, twenty sixteenDecember (the) fourth, seventeen ninety-threeFebruary (the) twenty-ninth, two thousandthe thirtieth of Maythe thirty-first of JulySeptember the twenty-sixththe third of AprilNovember seventeenthe fourteenth of June

Bài tập 2: Điền giới từ thích hợp vào chỗ trống. Có một số chỗ trống không cần giới từ.

Our class starts ……………….. half past seven (7:30).My grandmother does the gardening ……………….. Saturdays.We are going on a business trip ……………….. July 23rd.His elder sister’s birthday is ……………….. September.We usually go skiing ……………….. winter.We are going to hold a workshop ……………….. next Wednesday.The city was struck by the tidal wave ……………….. Tuesday, 22nd April, 1982.Our company was established ……………….. 2001.We are visiting our relatives ……………….. this weekend.Our parents go to the gym ……………….. Mondays and Thursdays.

Đáp án:

Our class starts at half past seven (7:30).My grandmother does the gardening on Saturdays.We are going on a business trip on July 23rd.His elder sister’s birthday is in September.We usually go skiing in winter.We are going to hold a workshop next Wednesday.The city was struck by the tidal wave on Tuesday, 22nd April, 1982.Our company was established in 2001.We are visiting our relatives this weekend.Our parents go to the gym on Mondays and Thursdays.

Trên đây là tổng hợp kiến thức về tên gọi các tháng trong tiếng Anh cũng như là cách phát âm, mẹo ghi nhớ cùng những kiến thức quan trọng khác thuộc chủ đề thời gian trong tiếng Anh. bepgasvuson.vn mong rằng bài viết này có thể đem lại cho bạn nhiều giá trị và giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh cũng như khi ôn luyện tiếng Anh. Hẹn gặp bạn trong những bài viết tiếp theo!

Tham khảo thêmKhóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụngtại bepgasvuson.vn dành riêng cho người đi làm & đi học bận rộn, giúp học viên nói & sử dụng tiếng Anh tự tin & tự nhiên như tiếng Việt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách xóa gợi ý tìm kiếm trên messenger

 • Đổi từ m sang m2

 • Cách làm sữa ngô sánh mịn

 • Hướng dẩn cách mở khóa khi bị chặn chức năng gửi tin nhắn.

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.