Toán lớp 6 quy tắc dấu ngoặc

Hướng dẫn giải bài bác 15: Quy tắc vệt ngoặc trang 67 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa ở trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được soạn theo chương trình đổi mới của cỗ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn ví dụ và giải cụ thể học sinh đã nắm bài xích học tốt hơn.


Bạn đang xem: Toán lớp 6 quy tắc dấu ngoặc

Hoạt hễ 1:Trang 67 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

a) 4 + (12 - 15) = 4 + (-3) = 1

4 + 12 - 15 = 16 - 15 = 1

Vậy 4 + (12 - 15) = 4 + 12 - 15

b) 4 - (12 - 15) = 4 - (-3) = 7

4 - 12 + 15 = -8 + 15 = 7

Hoạt rượu cồn 2:Trang 67 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Nhận xét:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu " + " đằng trước, ta không thay đổi dấu của những số hạng trong ngoặc

Khi quăng quật dấu ngoặc gồm dấu " - " đằng trước, ta cần đổi dấu toàn bộ các số hạng trong vết ngoặc: vết " + " đổi thành " - " và dấu " - " biến đổi " + "

Luyện tập 1: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

a) (-385 + 210) + (385 - 217) = -385 + 210 + 385 - 217 = -7

b) (72 - 1 956) - (-1 956 + 28) = 72 - 1 956 + 1956 - 28 = 44

Luyện tập 2: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Giải:

a) 12 + 13 + 14 - 15 - 16 - 17 = (12 - 15) + (13 - 16) + (14 - 17) = (-3) + (-3) + (-3) = -9

b) (35 - 17) - (25 - 7 + 22) = 35 - 17 -25 + 7 - 22 = (35 - 25) - (17 - 7) - 22 = 10 - 10 - 22 = -22


B. Bài bác tập và gợi ý giải


Câu 3.19: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Bỏ lốt ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) -321 + (-29) - 142 - (-72)

b) 214 - (-36) + (-305)


=> Xem lý giải giải

Câu 3.20: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Tính một giải pháp hợp lí:

a) 21 - 22 + 23 - 24

b) 125 - (115 - 99)


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3.21: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối trí thức và cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (56 - 27) - (11 + 28 - 16)

b) 28 + (19 - 28) - (32 - 57)


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 3.22: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một bí quyết hợp lí:

a) 232 - (581 + 132 - 331)

b) <12 + (-57)> - <-57 - (-12)>


=> Xem lí giải giải

Câu 3.23: Trang 68 toán 6 tập 1 sgk kết nối học thức và cuộc sống

Tính giá trị của những biểu thức sau:

a) (23 + x) - (56 - x) cùng với x = 7

b) 25 - x - (29 + y - 8) cùng với x = 13, y = 11


=> Xem giải đáp giải
Từ khóa tìm kiếm: Giải sách kết nối học thức lớp 6, toán 6 tập 1 sách kết nối tri thức, giải bài bác 15: Quy tắc vết ngoặc toán 6 tập 1 kết nối tri thức, bài tập thích hợp sách kết nối tri thức, sách kết nối trí thức NXBGD
Trắc nghiệm Toán 6 bài bài 15: Quy tắc dấu ngoặc

Bình luận


Giải bài bác tập các môn khác
Giải sgk 6 kết nối trí thức
Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 liên kết tri thức
Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 1 lớp 6 kết nối tri thức
Giải toán 6 tập 2 lớp 6 kết nối tri thức
Giải công dân 6 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc và Địa lí 6 liên kết tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 6 liên kết tri thức
Giải âm thanh 6 kết nối tri thức
Giải tin học 6 kết nối tri thức
Giải technology 6 liên kết tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 6 liên kết tri thức

Giải SBT lớp 6 liên kết tri thức

Giải SBT ngữ văn 6 liên kết tri thứcGiải SBT Toán 6 kết nối tri thứcGiải SBT Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 kết nối tri thứcGiải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 liên kết tri thứcGiải SBT tin học tập 6 kết nối tri thứcGiải SBT công dân 6 kết nối tri thứcGiải SBT technology 6 liên kết tri thứcGiải SBT tiếng Anh 6 kết nối tri thứcGiải SBT vận động trải nghiệm 6 liên kết tri thứcGiải SBT music 6 liên kết tri thứcGiải SBT mĩ thuật 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm 6 kết nối tri thức


Trắc nghiệm KHTN 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm địa lí 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công dân 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm công nghệ 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm tin học tập 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm ngữ văn 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm toán 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 kết nối tri thức
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 liên kết tri thức
Trắc nghiệm âm thanh 6 liên kết tri thức
Giải sgk 6 chân trời trí tuệ sáng tạo
Văn 6 tập 1 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-1.html">Soạn văn 6 tập 1 lớp 6 chân trời sáng tạo
Văn 6 tập 2 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-van-6-tap-2.html">Soạn văn 6 tập 2 lớp 6 chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 1 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-1.html">Giải toán 6 tập một chân trời sáng tạo
Toán 6 tập 2 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-toan-6-tap-2.html">Giải toán 6 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Khoa học tự nhiên 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-khoa-hoc-tu-nhien-6.html">Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 6 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-lich-su-va-dia-li-6.html">Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải âm thanh 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-am-nhac-6.html">Giải âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-mi-thuat-6.html">Giải mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải công dân 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-dan-6.html">Giải công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải technology 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-cong-nghe-6.html">Giải technology 6 chân trời sáng tạo
Giải tận hưởng hướng nghiệp 6 " href="https://bepgasvuson.vn/cong-nghe/chan-troi-sang-tao-giai-trai-nghiem-huong-nghiep-6.html">Giải chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Giải SBT lớp 6 chân trời sáng tạo


Giải SBT ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT Toán 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT tin học 6 chân trời sáng tạo

Xem thêm: Tặng Nick Cộng Đồng Bang Bang Bang Cập Nhật Thường Xuyên, Share Acc Bang Bang Miễn Phí

Giải SBT công dân 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT công nghệ 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT tiếng Anh 6 chân trời sáng sủa tạo
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải SBT mĩ thuật 6 chân trời sáng sủa tạo

Trắc nghiệm 6 chân trời sáng tạo


Trắc nghiệm ngữ văn 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm KHTN 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm địa lí 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm công dân 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm tin học tập 6 chân trời sáng sủa tạo
Trắc nghiệm chuyển động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm âm thanh 6 chân trời sáng tạo
Giải sgk 6 cánh diều
Soạn văn 6 tập 1 cánh diều
Soạn văn 6 tập 2 cánh diều
Giải Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải Công dân 6 cánh diều
Giải Khoa học thoải mái và tự nhiên 6 cánh diều
Giải lịch sử và Địa lý 6 cánh diều
Giải công nghệ 6 cánh diều
Giải Âm nhạc 6 cánh diều
Giải tin học tập 6 cánh diều
Giải mĩ thuật 6 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều
Giải giờ Anh 6 tập 1 cánh diều
Giải giờ đồng hồ Anh 6 tập 2 cánh diều

Giải SBT lớp 6 cánh diều


Giải SBT ngữ văn 6 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT ngữ văn 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Toán 6 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 1 cánh diều
Giải SBT Toán 6 tập 2 cánh diều
Giải SBT Khoa học tự nhiên 6 cánh diều
Giải SBT lịch sử vẻ vang và địa lí 6 cánh diều
Giải SBT tin học 6 cánh diều
Giải SBT công dân 6 cánh diều
Giải SBT technology 6 cánh diều
Giải SBT giờ Anh 6 cánh diều
Giải SBT chuyển động trải nghiệm 6 cánh diều

Trắc nghiệm 6 cánh diều


Trắc nghiệm KHTN 6 cánh diều
Trắc nghiệm lịch sử 6 cánh diều
Trắc nghiệm địa lí 6 cánh diều
Trắc nghiệm công dân 6 cánh diều
Trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều
Trắc nghiệm tin học 6 cánh diều
Trắc nghiệm ngữ văn 6 cánh diều
Trắc nghiệm toán 6 cánh diều
Trắc nghiệm vận động trải nghiệm 6 cánh diều
Trắc nghiệm music 6 cánh diều
Trắc nghiệm mĩ thuật 6 cánh diều
*

Kết nối:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách làm sữa ngô sánh mịn

 • Cách xóa gợi ý tìm kiếm trên messenger

 • Đổi từ m sang m2

 • Hướng dẩn cách mở khóa khi bị chặn chức năng gửi tin nhắn.

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.