Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở việt nam?

Tổ chức cộng sản làm sao ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

A. Hội Việt Nam giải pháp mạng thanh niên

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản đảng

D. An phái mạnh Cộng sản đảng

Đáp án đúng là C. Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở Việt phái mạnh là Đông dương Cộng sản đảng.

Bạn đang xem: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở việt nam?

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu quá trình hình thành tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

Tóm tắt quá trình hình thành tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam

-Năm 1929, với sự phân phát triển của phong trào công nhân, nội bộ Hội Việt Nam cách mạng bạn trẻ đã bao gồm sự phân hóa

+ mon 6-1929, những tổ chức cơ sở cộng sản ở Bắc Kì quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng, trải qua Tuyên ngôn, Điều lệ, ra báo Búa liềm có tác dụng cơ quan lại ngôn luận của Đảng.

+ mon 8-1929, cán bộ lãnh đao tiến tiến vào Tổng bộ và Kì bộ của Việt Nam giải pháp mạng tuổi teen quyết định thành lập An nam Cộng sản đảng, lấy tờ báo Đỏ làm cho cơ quan tiền ngôn luận của đảng.

-Tháng 9-1929, những người giác ngộ vào Đảng Tân Việt tuyên bố Đông Dương Cộng sản liên đoàn chủ yếu thức được thành lập.

Cơ sở mang lại sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng

Trong những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh của người công nhân và những tầng lớp dân chúng lao động Việt Nam dơ lên mạnh mẽ và tất cả ý thức chính trị vô sản rõ rệt. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn giải pháp mạng, những người tiên tiến vào Việt Nam giải pháp mạng tuổi teen Bắc Kỳ thấy cần thiết phải có một đảng thật sự của giai cấp công nhân, một Đảng Cộng sản, mới có đủ khả năng để tiếp tục đưa biện pháp mạng Việt nam tiến lên.

Xem thêm: Cách Đăng Ký 4G Mobi Ngày Giá Rẻ, Nhiều Ưu Đãi, Access Denied

*
Nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội -Nơi thành lập bỏ ra bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt nam (tháng 3/1929)

Tháng 3/1929, những người tích cực vào Kỳ bộ Việt Nam biện pháp mạng bạn trẻ Bắc Kỳ họp ở số công ty 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập bỏ ra bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân, do Trần Văn Cung làm túng thư.

*
Ảnh: Đồng chí Ngô Gia Tự (1908-1935), một trong những hội viên của ViệtNamCách mạng tuổi teen thành lập bỏ ra bộ Cộng sản đầu tiên ở ViệtNam(Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Chi bộ thảo luận với thống nhất nhận định về phong trào của giai cấp công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công xuất sắc triệt để của biện pháp mạng. đưa ra bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này, xác nhận rằng vai trò của tổ chức Việt Nam giải pháp mạng tuổi teen trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không còn đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, do đó cần giải thể và thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

- Tổ chức cộng sản này phải giữ túng mật để phân phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập các tổ và những chi bộ không giống ở tỉnh; trong Đại hội Việt Nam biện pháp mạng bạn teen sắp tới, sẽ vận động các đại biểu tán thành chủ trương tổ chức Đảng Cộng sản.

- Vận động những đại biểu địa phương bầu trong số những người trong tổ chức cộng sản đầu tiên làm đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

- Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam phương pháp mạng giới trẻ Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hoá để phân phát triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản cùng lãnh đạo những cuộc đấu tranh.

*
Ảnh: Đồng chí Trần Văn Cung (1906-1977), túng thiếu thư đưa ra bộ Cộng sản đầu tiên ở ViệtNam(Ảnh tư liệu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia)

Ngày 28 - 3 - 1929, Đại hội Kỳ bộ Bắc Kỳ dưới sự lãnh đạo của đưa ra bộ Cộng sản đầu tiên đã nhất trí chủ trương thành lập Đảng Cộng sản.

Sự kiện chi bộ cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3/1929 là một thắng lợi đầu tiên về mặt tổ chức của xu hướng phương pháp mạng vô sản ở Việt Nam. Nó chứng tỏ giai cấp người công nhân Việt phái nam đang mạnh mẽ vươn lên giành quyền lãnh đạo biện pháp mạng. Nó là cơ sở mang đến sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Thiết bị đo năng lượng bovis

 • Da cóc mà bọc bột lọc bột lọc mà bọc hòn than là quả gì

 • Album là gì

 • Serendipity là gì

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.