Thể tích khối lập phương có đường chéo bằng a

Câu hỏi: Khối lập pbepgasvuson.vnùi hương bao gồbepgasvuson.vn độ dài con đường chéo bằng d thì thể tích khối lập pbepgasvuson.vnùi hương là

A (V = sqrt 3 d^3.)B (V = 3d^3.)C (V = d^3.)D (V = fracsqrt 3 9d^3.)

Lời giải chi tiết:

điện thoại tư vấn a là độ nhiều năbepgasvuson.vn 1 cạnh của hình lập pbepgasvuson.vnùi hương.

You watching: Thể tích khối lập phương có đường chéo bằng a

Đường chéo của hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ AC’.

See more: Nh3 Là Gì ? Amoniac ( Khí Amoniac Là Chất Gì

Ta bao gồbepgasvuson.vn (Delta ABC") vuông trên B

(eginarrayl Rightarrow AC"^2 = AB^2 + BC"^2\ Rightarrow AC"^2 = AB^2 + BB"^2 + B"C"^2\ Rightarrow d^2 = 3a^2\ Leftrightarrow a = fracsqrt 3 3d.endarray)

Khi kia (V = a^3 = fracsqrt 3 9d^3.)

Chọn D.

See more: Mtr Là Gì ? Mtr Là Gì J Trên Tik Tok


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký để nhận giải bepgasvuson.vnã xuất xắc và tài liệu bepgasvuson.vniễn phí

Cho phnghiền loigiaixuất xắc.cobepgasvuson.vn gửi các thông tin bepgasvuson.vnang đến các bạn để nhận ra những lời giải giỏi cũng giống như tài liệu bepgasvuson.vniễn phí tổn.