Technically là gì

By comparing the unconditional empirical distribution of daily stochồng returns to the conditional distribution – conditioned on specific technical indicators such as head-and-shoulders or double-bottoms – we find that over the 31-year sample period, several technical indicators vì chưng provide incremental information and may have sầu some practical value.

You watching: Technically là gì


Bằng giải pháp so sánh phân bố thực nghiệm vô ĐK của hoàn vốn triệu chứng khân oán hằng ngày cùng với phân pân hận gồm ĐK – điều kiện bên trên các chỉ báo kỹ thuật cụ thể nhỏng đầu-và-vai hoặc đáy kxay – chúng tôi thấy rằng qua 3một năm quy trình đem mẫu, một trong những chỉ báo kỹ thuật đưa thông tin tăng thêm và rất có thể có mức giá trị thực tiễn.
Of the competitors lớn NetWare, only Banyan Vines had comparable technical strengths, but Banyan never gained a secure base.
Những địch thủ của phần mềm mạng, chỉ có Banyan Vines gồm có kỹ thuậy mạnh để đối đầu và cạnh tranh tuy nhiên Banyan chẳng lúc nào gồm một vị cố kỉnh bình yên.
The DSR-1 is a compact bolt-action rifle designed, manufactured and marketed by the German company DSR-Precision GmbH and was (until 2004) marketed also by the German company AMPhường Technical Services as a specialized xạ thủ rifle for police sharpshooters.
DSR-1 là súng bắn tỉa thực hiện hệ thống khóa nòng trượt được chế tạo bởi chủ thể DSR-Precision GmbH của Đức và được cung cấp bởi vì đơn vị AMP. Technical Services của Đức cho năm 2004 nlỗi một một số loại súng bắn tỉa giành riêng cho lực lượng cảnh sát.
Deprived of further American support, the MRK continued lớn rely on the French military mission khổng lồ provide both vital basic & technical training for its own naval personnel, receiving thereafter some aid from Đài Loan Trung Quốc and Yugoslavia.
Mất đi sự hỗ trợ của Mỹ, Hải quân Hoàng gia Khmer tiếp tục phụ thuộc Phái bộ quân sự chiến lược Pháp nhằm dấn sự huấn luyện và giảng dạy kỹ thuật cơ bạn dạng đặc trưng mang lại nhân viên thủy quân, sau đó nhận thấy một vài trợ giúp tự China và Nam Tư.
So the technical problems that need to lớn be solved to make this work look quite difficult -- not as difficult as making a superintelligent A.I., but fairly difficult.
Vì thay, các vụ việc kỹ thuật nên xử lý để hầu như thứ diễn ra thuận buồm xuôi gió trông có vẻ khó khăn -- Tuy không khó khăn bởi Việc tạo nên 1 AI cực kỳ trí tuệ, tuy nhiên cũng kha khá khó khăn.
Technically this rifle is a QBZ-97, a Type 97A added 3-round burst mode & bolt hold-open device, with a different casing made by Jian She Group for export.
Về phương diện kỹ thuật súng ngôi trường này là 1 trong khẩu QBZ-97, Kiểu 97A bổ sung cập nhật thêm điểm xạ 3 viên và khóa nòng mở, với 1 vỏ bọc không giống nhau được Tập đoàn Jian She chế tạo giành cho xuất khẩu.
She was a delegate of the French Greens for the Paris municipality & acted as the technical adviser for the Minister of the Environment, Yves Cochet, from 2001 to lớn 2002.
Bà là 1 đại biểu của Tổ chức Xanh Pháp thay mặt đại diện mang đến Paris cùng làm chũm vấn kỹ thuật đến bộ trưởng liên nghành Sở Môi ngôi trường Pháp, Yves Cochet, từ năm 2001 mang đến 2002.

See more: Người Thân Tiếng Anh Là Gì, Người Thân Trong Tiếng Anh Là Gì


I thank colleague DPs who have sầu also engaged actively, in particular the Governments of Australia, Germany, Irel& và Japan, and the ADB và the UN who have acted as lead agencies with government counterparts for the technical discussions over the last two months.
Và tôi cũng cảm ơn các đồng nghiệp trên các phòng ban cải tiến và phát triển, duy nhất là của Ôx-trây-lia, Đức, Ai-len, Nhật, ADB, cùng Liên vừa lòng quốc—những người đã tích cực và lành mạnh triển khai những cuộc thảo luận kỹ thuật với những đồng nhiệm tại những phòng ban cơ quan chính phủ vào hai mon qua.
Technical Advisor & comment directly lớn Tiger Translate - Roông xã your passion 2007 Members BGK music festival "Sing passion" Youth 2008 Total directed, edited & performed trans-Vietphái mạnh Tour: ROCK STORM.
Cố vấn kỹ thuật với comment trực tiếp Tiger Translate – Rock your passion 2007 Thành viên BGK tiệc tùng, lễ hội ca nhạc "Hát Cho Niềm Đam Mê" – báo Tuổi trẻ 2008 Tổng đạo diễn, chỉnh sửa và thể hiện Tour xuyên ổn Việt: Roông xã Storm.
The judges also selected second and third place winners as well as 27 regional winners, finalists, & special mentions, which were chosen for both technical excellence và depiction of the stories & faces behind financial inclusion.
Ban giám khảo cũng trao giải nhì, giải tía và 27 giải khoanh vùng, giải vòng thông thường kết và giải quan trọng đặc biệt dựa trên reviews về cả kỹ thuật và nội dung muôn mặt trong hoà đồng tài chính.
Taiwan"s agricultural population has steadily decreased from 1974 khổng lồ 2002, prompting the Council of Agriculture to introduce modern farm management, provide technical training, and offer counseling for better production và distribution systems.
Dân số nông nghiệp & trồng trọt của Đài Loan đang sút phần nhiều từ thời điểm năm 1974 xuống 2002, khiến Hội đồng Nông nghiệp giới thiệu cai quản nông trại tân tiến, đào tạo và giảng dạy kỹ thuật và hỗ trợ tư vấn cho các khối hệ thống cung cấp cùng phân phối xuất sắc hơn.
Technically speaking a tumour can remain the exact same form size it was before & the patient could still be in remission.
Về phương diện kỹ thuật một khối hận u có thể không thay đổi kích thước y hệt như ban sơ và người mắc bệnh đó vẫn hoàn toàn có thể xem là bao gồm thuyên ổn sút.
By 1999, Novell had lost its dominant market position, and was continually being out-marketed by Microsoft as resellers dropped NetWare, allowing Microsoft to gain access to lớn corporate data centers by bypassing technical staff & selling directly to corporate executives.
Đến năm 1999, Novell đã mất địa điểm thống lĩnh Thị Phần và tiếp tục bị Microsoft chỉ chiếm Thị Phần khi các đại lý loại bỏ NetWare, được cho phép Microsoft có quyền truy vấn vào các trung trung ương dữ liệu của người tiêu dùng bằng cách làm lơ nhân viên cấp dưới kỹ thuật cùng phân phối trực tiếp mang lại người có quyền lực cao quản lý của khách hàng.
He also held a 45-year tenure as a professor và director at the Escola d"Arquitectura, Barcelona"s school of architecture, & wrote extensively on architecture in essays, technical books & articles in newspapers và journals.

See more: Mô Hình Mckinsey Là Gì ? Công Ty Tư Vấn Hàng Đầu Thế Giới Mckinsey


Ông cũng đã tổ chức một nhiệm kỳ 45 năm là GS và giám đốc các Escola d"Arquitectura, Barcelomãng cầu của ngôi trường phong cách thiết kế, và đang viết các về phong cách xây dựng trong số bài đái luận, sách kỹ thuật cùng nội dung bài viết bên trên báo cùng tạp chí.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp