Suffering là gì

The destiny of the Korean people is not to suffer in the bondage of oppression, but khổng lồ thrive in the glory of freedom.

You watching: Suffering là gì


Số mệnh của tín đồ Triều Tiên là không hẳn đau khổ đằng sau sự áp bức bầy tớ, mà là trở nên tân tiến vào vinc quang đãng của thoải mái.
As disciples of Jesus Christ, we ought to vị all we can khổng lồ redeem others from suffering & burdens.
Là những môn đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta cần làm hết sức bản thân sẽ giúp đỡ những người khác ra khỏi chình ảnh khổ đau cùng gánh nặng.
She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids lớn suffer, having been poor and knowing how bitter it can be.
Bà luôn suy nghĩ chẳng bao gồm gì không đúng Khi không thích con bản thân chịu cảnh túng thiếu và hiểu được điều này đắng cay cố gắng nào.
During the last world war, Christians preferred to lớn suffer và die in concentration camps rather than vì things that displeased God.
Trong Thế Chiến thứ hai, các tín vật dụng đấng Christ thà Chịu khổ và bị tiêu diệt trong những trại tập trung còn rộng có tác dụng điều bỏ ra mất lòng Đức Chúa Ttránh.
Lý vì nào hoàn toàn có thể đã khiến Phao-lô nói cùng với tín hữu thành Cô-rinh-đánh rằng “tình yêu-tmùi hương tốt nhịn-nhục”?
Well in advance Jesus tried khổng lồ help the disciples to realize “that he must go khổng lồ Jerusalem & suffer many things from the older men & chief priests và scribes, và be killed, and on the third day be raised up.”
Câu này nói: “Mười một môn-đồ gia dụng đi qua xđọng Ga-li-lê, lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ cho. lúc môn-đồ gia dụng thấy Ngài, thì thờ-lạy Ngài; tuy vậy tất cả một vài ba fan nghi ngờ”.
Năm 1642, Musashi chịu một loạt cơn đau rễ thần kinh, báo trước cho sự nhức bé của mình sau đây.

See more: Mười Hai Nhân Duyên Là Gì - Nhân Duyên Vợ Chồng Vạn Sự Tùy Duyên


(Matthew 24:37-39) Similarly, the apostle Peter wrote that just as “the world of that time suffered destruction when it was deluged with water,” so also “the day of judgment and of destruction of the ungodly men” looms over the present world.—2 Peter 3:5-7.
The Model XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected khổng lồ its Wright R-2600 Twin Cyclone engine và three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, and bad stall characteristics.
Chiếc nguyên ổn chủng loại XB2C-1 dịp lúc đầu chịu rất nhiều vụ việc nhỏ liên quan mang lại bộ động cơ R-2600 cùng cánh quạt 3-cánh; tiếp nối là đa số yếu hèn kém vào kết cấu, điều khiển kém nhẹm, mất ổn định triết lý và kém bình ổn làm việc tốc độ tốt.
Exactly two months ago, in the worst attaông xã on this nation since 9 / 11, the men and women of the CIA suffered a terrible blow.
Đúng 2 tháng trước, trong cuộc tiến công tồi tệ độc nhất đối với việt nam Tính từ lúc ngày 11 / 9, các nhân viên cấp dưới của CIA đang yêu cầu chịu một vụ nổ kinh khủng.
16 Yea, and they were depressed in body as well as in spirit, for they had fought valiantly by day và toiled by night to lớn maintain their cities; and thus they had suffered great afflictions of every kind.
16 Phải, cùng họ đã trở nên suy nhược cả thể xác lẫn niềm tin, vì buổi ngày họ đề xuất gan dạ kungfu với đêm tối thì yêu cầu lao nhọc bảo đảm an toàn thành thị của mình; cùng bởi đó mà chúng ta vẫn Chịu đựng đựng đầy đủ hồ hết nỗi gian lao khốn khổ.
It has also been placed on the List of World Heritage in Danger as it is suffering from damages due khổng lồ water leaks.
Nhà thờ này cũng khá được chuyển vào Danh sách di tích trái đất bị đe dọa bởi vì nó bị lỗi sợ vị sự thất thoát nước vào vào.

See more: Tự Học Tiếng Anh: In The Meantime Là Gì ? Nghĩa Của Từ Meantime


Alma described this part of the Savior’s Atonement: “And he shall go forth, suffering pains and afflictions và temptations of every kind; & this that the word might be fulfilled which saith he will take upon hlặng the pains và the sicknesses of his people” (Alma 7:11; also see 2 Nephi 9:21).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp