SỔ NHẬT KÝ CHUNG THEO THÔNG TƯ 200

Mẫu sổ nhật ký chung là thể hiện toàn bộ tất cả các nghiệp vụ ghê tế phát sinh trong tháng, quý, năm. Phản ánh toàn bộ chi tiết các nghiệp vụ trải qua tài khoản đối ứng. Số tiền mặt nợ và mặt có từng nghiệp vụ. Để từ sổ nhật ký bình thường này sẽ xuất hiện các sổ cái, sổ bỏ ra tiết và các báo cáo liên quan.

Bạn đang xem: Sổ nhật ký chung theo thông tư 200

*


1.

Xem thêm: Lưu ngay top 5 shop thời trang nữ đẹp nhất nhì Sài Thành

Mẫu hình thức kế toán nhật ký chung

(1). Sổ Nhật cam kết chung

Đơn vị:……………………

Mẫu số S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Năm…

Đơn vị tính:…………

Ngày, mon ghi sổChứng từDiễn giải

Đã ghi

STT

Số hiệu

Số phát sinh

Số hiệuNgày, thángSổ Cáidòng

TK

 đối ứng

Nợ
ABCDEGH12
Số trang trước gửi sang

Cộng chuyển sang trang sauXXx
– Sổ này có …. Trang, đánh số từ trang số 01 mang đến trang …

– Ngày mở sổ:…

2. Phương pháp lập sổ nhật ký chung.

Nợ TK 6422: 750.000

Nợ TK 1331: 75.000

Có TK 111: 825.000

Như vậy trên nhật ký chung:

TK nợ 6422 đối ứng có TK 111: 750.000

TK Nợ 133 đối ứng có TK 111: 75.000

Trên đó là mẫu sổ nhật ký chung mà kế toán tài chính Việt Hưng reviews tới vớ cả các bạn học viên. Chúng ta có thắc mắc hay là muốn tải mẫu sổ nhật ký bình thường theo thông tứ 200 và thông tứ 133 hãy liên hệ với bepgasvuson.vn, kế toán tài chính Việt Hưng sẽ câu trả lời mọi câu hỏi của những bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Cách làm sữa ngô sánh mịn

  • Cách xóa gợi ý tìm kiếm trên messenger

  • Đổi từ m sang m2

  • Hướng dẩn cách mở khóa khi bị chặn chức năng gửi tin nhắn.

  • x