Sentence là gì

điều·bạn dạng án·câu nói·câu văn·án văn·cú·châm ngôn·câu cú·hiệu trưởng·lên án·lời phán quyết·phán quyết·sự tulặng án·tuim án·ý kiến·lời tuyên ổn án

*

Kasab was sentenced to lớn death for attacking Mumbai & killing 166 people on 26 November 2008 along with nine other Pakistani terrorists.

You watching: Sentence là gì


Kasab đã biết thành kết án xử quyết vày tiến công Mumbai với giết mổ chết 166 người vào ngày 26 tháng 1một năm 2008 cùng rất chín kẻ khủng tía khác.
For example, on Dec. 13, 2011, Hoa Hao Buddhist advocates Nguyen Van Lia và Tran Hoai phong An were sentenced khổng lồ a total of eight years imprisonment, to lớn be followed by five sầu more years on probation.
Ví dụ như, vào trong ngày 13 mon Chạp năm 2011, những tín vật Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Vnạp năng lượng Lía cùng Trần Hoài Ân bị xử tổng cộng tám năm tầy giam, thêm vào đó năm năm quản thúc.
Pol Pot then fled the Khmer Rouge"s northern stronghold, but was later arrested and sentenced lớn lifelong house arrest.
Sau đó Pol Pot chạy lịch sự cứ đọng điểm của hắn làm việc phía bắc, tuy thế tiếp đến bị chỉ đạo quân sự chiến lược Khmer Đỏ là Ta Mok bắt giữ, với kết án quản chế ngay tại nhà suốt đời.
After you’ve sầu joined, when you visit, you could see the option to translate or validate words, phrases or sentences in your languages.
Sau Khi tham gia cùng Lúc truy vấn, chúng ta cũng có thể thấy tùy chọn để dịch hoặc xác thực những từ, nhiều tự hoặc câu vào ngôn ngữ bạn áp dụng.
According khổng lồ a copy of the indictment, on September 29, 2012, the People’s Court of Tan An thành phố convicted & sentenced Dinc Nguyen Kha lớn two years in prison for “intentionally causing injuries .”
Theo một bản sao của tờ cáo trạng, vào trong ngày 29 tháng Chín năm 2012, Tòa án Nhân dân đô thị Tân An đang xử và kết án Đinh Nguyên ổn Kha hai năm tầy về tội “núm ý khiến tmùi hương tích.”
In the original Japanese versions of Narulớn, Narulớn often ends his sentences with the addendum "-ttebayo" (which achieves an effect similar lớn ending a sentence with "you know?" in English).
Trong phiên bản tiếng Nhật lúc đầu của Narulớn, Narukhổng lồ thường hoàn thành câu nói của mình bằng từ cung cấp "-ttebayo" (gồm tác dụng giống như nlỗi xong xuôi câu nói bằng biết không?).
Language models are typically approximated by smoothed n-gram models, & similar approaches have sầu been applied lớn translation models, but there is additional complexity due to different sentence lengths & word orders in the languages.
Mô hình ngữ điệu thường được xem dao động bởi quy mô n-gram, với giải pháp tiếp cận tương tự đã có được áp dụng cho mô hình dịch, dẫu vậy tất cả thêm sự phức tạp vày độ lâu năm câu cùng vật dụng từ trường đoản cú khác nhau trong các ngôn ngữ.
Take a look at this sentence: "One morning, as Gregor Samsa was waking up from anxious dreams, he discovered that in his bed he had been changed inkhổng lồ a monstrous verminous bug."
Hãy hiểu câu văn này: "Vào một buổi sáng, lúc cơ mà Gregor Samsa tỉnh dậy từ bỏ số đông giấc mơ đầy lo ngại, anh ấy phân biệt rằng trên cái chóng anh ấy đang trở thành một nhỏ bọ rận kì khôi."
Max Reichpietsch, a stoker from Friedrich der Grosse was sentenced to death & executed by firing squad on 5 September in Cologne.

See more: Nghĩa Của Từ Export Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Export Trong Tiếng Việt


Max Reichpietsch, một thợ đốt lò bên trên dòng Friedrich der Große, bị kết án tử hình và bị hành quyết vào ngày 5 mon 9 tại Köln.
Such sentences violate the Gricean maxyên ổn of relevance, và can be modelled by logics that reject the principle of monotoniđô thị of entailment, such as relevance xúc tích và ngắn gọn.
Những câu tuyên bố điều này vi phạm châm ngôn Gricean về sự việc liên quan thích hợp, cùng hoàn toàn có thể được tế bào rộp bằng đa số nhiều loại xúc tích loại bỏ nguyên tắc tăng vọt của sự kế thừa, ví dụ như xúc tích và ngắn gọn liên quan (relevance logic).
On Nisan 14 (about April 1), 33 C.E., Jesus was arrested, tried, sentenced, và executed on the false charge of sedition.
Vào ngày 14 Ni-san (khoảng chừng ngày 1 mon 4) năm 33 CN, Chúa Giê-su bị tóm gọn, bị xét xử, kết án và hành quyết oan ức về tội dấy loạn.
In the first volume, Swann"s Way, the series of books, Swann, one of the main characters, is thinking very fondly of his mibao tay and how great she is in bed, & suddenly, in the course of a few sentences, & these are Proustian sentences, so they"re long as rivers, but in the course of a few sentences, he suddenly recoils and he realizes, "Hang on, everything I love sầu about this woman, somebody toàn thân else would love about this woman.
Trong tập trước tiên, "Bên phía đơn vị Swann", của bộ sách, Swann, một trong số nhân đồ dùng bao gồm, vẫn trìu mến suy nghĩ về tình nhân của mình, vẻ hoàn hảo của cô bé thời gian bên trên giường. thì đột nhiên, trong chỉ vài ba câu, cùng đây là đông đảo câu văn uống của Proust, bọn chúng dài giống như các cái sông, chỉ vào vài câu, ông đột nhiên lag lùi lại và nhận biết, "Ôi, toàn bộ phần lớn gì tôi yêu sinh sống bạn đàn bà này, tín đồ khác cũng yêu sinh sống cô gái.
The sentence can be given as a grammatical puzzle or an công trình on a demo, for which one must find the proper punctuation khổng lồ give it meaning.
Câu này có thể được dùng như một bài thách thức về ngữ pháp hay 1 đề mục của một bài xích kiểm tra, mà lại trong số ấy bạn làm cho bài bình chọn bắt buộc tìm kiếm cách chnóng câu đến phù hợp nhằm câu thay đổi có nghĩa.
“Ôi, hay diệu thế thú vui mà lại câu nói này sở hữu đến: ‘Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc của tôi hằng sống!’”
Khi Siletsky nói cùng với những phi công về chuyến hành trình của ổng tới Varsava, ổng sẽ viết bản án cho thiết yếu ổng.
In this ancient document, what we now know as Isa chapter 40 begins on the last line of a column, the opening sentence being completed in the next column.

See more: Đơn Vị Tính Ea Là Gì ? Viết Tắt Của Từ Gì? Đơn Vị Ea Là Gì


Trong tài liệu cổ điển này, cmùi hương 40 nhưng bọn họ bao gồm ngày nay bắt đầu trường đoản cú hàng cuối cùng của một cột, câu bắt đầu dứt vào cột kế.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp