THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ: GALAXY

*

*

*

*

*
Tới chỗ bán

"Nhà lớn 270 ° xoay Được Gấp Gọn Hợp Kim Nhôm Máy Tính Để Bàn Giá Đỡ Máy Tính Bảng mang đến Samsung Galaxy Tab Pro S ipad tablet Pro10.5 9.7 ""12.9 ipad tablet Air Surface Pro 4 Đầu Karaoke POS Đứng"

243.000 đ -6 %
*
Tới chỗ bán

"Nhà lớn 270 ° luân phiên Được Gấp Gọn Hợp Kim Nhôm Máy Tính Để Bàn Giá Đỡ Máy Tính Bảng mang lại Samsung Galaxy Tab Pro S ipad Pro10.5 9.7 ""12.9 máy tính bảng ipad Air Surface Pro 4 Đầu Karaoke POS Đứng"

244.000 đ -5 %
*
Tới khu vực bán

"Nhà lớn 270 ° xoay Được Gấp Gọn Hợp Kim Nhôm Máy Tính Để Bàn Giá Đỡ Máy Tính Bảng đến Samsung Galaxy Tab Pro S ipad tablet Pro10.5 9.7 ""12.9 máy tính bảng ipad Air Surface Pro 4 Đầu Karaoke POS Đứng"

245.000 đ -5 %
*
Tới địa điểm bán

Bộ Chuyển Đổi Hub Type-C thanh lịch HDMI Mini SJ462 Ori mang đến Macbook Pro 2016 (13 / 15 Inch) / Chromebook / Samsung Galaxy Tab Pro S / Hpabook Pro năm nhâm thìn (13 / 15 ") / Chromebook Bao domain authority Máy Tính Bảng đến Samsung Tab Pro S / Hpabook / 15 inches / Tab Pro S / Hpaboo

583.000 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,13inch

328.600 đ
*
Tới khu vực bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,13inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,14 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,11 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,14 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,11 inch

328.600 đ
*
Tới khu vực bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,12 inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,12 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark blue,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,12 inch

328.600 đ
*
Tới vị trí bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light grey,13inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,11 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - rose pink,13inch

328.600 đ
*
Tới vị trí bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light Blue,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,13inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,11 inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light grey,12 inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,15.6 inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light Blue,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,13.3 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,12 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,15.6 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,14 inch

328.600 đ
*
Tới vị trí bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,13.3 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark blue,11 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab lưu ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - rose pink,14 inch

328.600 đ
*
Tới địa điểm bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab chú ý Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,15.6 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab cảnh báo Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - rose pink,11 inch

328.600 đ
*
Tới chỗ bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light grey,11 inch

328.600 đ
Galaxy Tab Pro S là máy tính bảng lai chạy Windows 10 cuuar Samsung với độ mỏng mảnh và trọng lượng nhẹ cực kỳ ấn tượng. Nó mỏng tanh hơn 24% so với Surface Pro 4 với 9% so với ipad Pro. Nếu bạn là người yêu thích sự gọn nhẹ thì Tab Pro S chắc chắn rằng sẽ là chắt lọc vô cùng hoàn hảo.Thiết kế của máy mỏng nhẹ cùng đẹp, màn hình độ phân giải 2K khôn xiết nét với tấm nền Super AMOLED cho tài năng hiển thị đưa ra tiết, color tốt. Tab Pro S không chỉ là thiết bị vui chơi đơn thuần mà còn tồn tại thể trở thành một chiếc máy vi tính di động, hỗ trợ quá trình văn phòng công dụng nên được không hề ít người sử dụng ưa chuộng.

Bạn đang xem: Thông tin mới nhất về: galaxy

Đánh giá thi công Samsung Galaxy Tab Pro S

Sở hữu màn hình hiển thị mỏng và mẫu mã đẹp, Galaxy Tab Pro S có điểm phong thái khá cao. Dựa vào kết cấu polycarbonate với cạnh nhôm, thiết bị đưa về trải nghiệm khá vững chãi cùng tin cậy. Cấp dưỡng đó, bàn phím của máy rất có thể tháo tách và được gia công bằng làm từ chất liệu da thời trang và mịn màng.
*

Đánh giá thông thường về Samsung Galaxy Tab S 8.4

Samsung Galaxy Tab S 8.4 dòng laptop bảng xứng danh siêu phẩm hiện nay nay. Với cấu hình mạnh mẽ, xây đắp đẹp mang được thiện cảm người dùng ngay từ thứ 1 tiên.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Quay Số Ngẫu Nhiên Offline Miễn Phí, Quay Số Ngẫu Nhiên

*

Đánh giá Samsung Galaxy Tab A 8.0 (kèm S Pen): Notebook kỹ thuật số của bạn

*

Đánh giá cấp tốc Samsung Galaxy Tab Pro S và Samsung Notebook 9

*

So sánh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S 8.4 và ipad mini 2

Galaxy Tab S được Samsung giới thiệu với nhiều nâng cấp cả về thông số kỹ thuật phần cứng và thi công bề ngoài. Cùng với những đổi khác này liệu chiếc laptop bảng của Samsung có thể đối đầu được với máy tính bảng ipad mini 2.
*

So sánh máy tính bảng Galaxy Tab S 10.5 và Surface Pro 3

Hãy cùng so sánh tính năng và thông số kỹ thuật kỹ thuật của bộ đôi máy tính bảng Galaxy Tab S 10.5 và Surface Pro 3
*

So sánh tablet Samsung Galaxy note 8.0, Tab S 8.4 và Tab Pro 8.4

Bài viết sẽ mang lại ta thấy các sự tương đương và đa số điểm khác biệt khi đề xuất tablet Samsung Galaxy lưu ý 8.0, Tab S 8.4 và Tab Pro 8.4
*

Đánh giá đưa ra tiết tablet cao cấp Samsung Galaxy Tab S 10.5 (Phần 1: Thiết kế)

Cùng bepgasvuson.vn đánh giá Samsung Galaxy Tab S 10.5 khiến cho mình các chiếc nhìn đúng chuẩn nhất
*

Đánh giá đưa ra tiết tablet cao cấp Samsung Galaxy Tab S 10.5 (Phần 2: Màn hình)

Samsung Galaxy Tab S 10.5 là phiên phiên bản lớn hơn và khỏe khoắn hơn của chiếc Tab S 8.4, tương tự với quan hệ của 2 mẫu mã iPad Air cùng iPad mini 2. Về cơ bản, chúng cũng không khác nhiều những tính năng cũng như thiết kế
*

Samsung tiếp tục tung quảng cáo về sức mạnh màn hình Galaxy Tab S

Sau lúc tung hai đoạn clip quảng cáo "chê bai" màn hình hiển thị iPad của táo apple khi đem đối chiếu với screen của Galaxy Tab S trong tuần trước thì từ bây giờ Samsung liên tục tung ra nhị đoạn đoạn clip quảng cáo cho thấy thêm sức khỏe mạnh vượt trội của màn hình Galaxy Tab S
*

Vì sao Samsung lại đặt tên Galaxy Tab S cho cặp tablet mới ?

Trong buổi ra mắt cặp đôi máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S vừa qua, Samsung đặc biệt nhấn khỏe mạnh bốn chủ đề đặc biệt kiến sản xuất trên bộ đôi tablet này.
*

Trải nghiệm cấp tốc Samsung Galaxy Tab S 10.5

Nhằm đối đầu và cạnh tranh với ipad Air của Apple, vừa mới qua Samsung đã giới thiệu chiếc tablet new cũng thuộc dòng Galaxy với tên thường gọi Galaxy Tab S 10.5. Điểm khá nổi bật của cái tablet này là thông số kỹ thuật mạnh cùng màn hình hiển thị 2K, đi kèm chức năng bảo mật vân tay
*

Cận cảnh Samsung Galaxy Tab S 10.5 màn hình siêu nét

Đúng giống như những đồn đoán trước đây, Samsung vừa đã tạo ra mắt cặp đôi máy tính bảng với screen 2K đầu tiên mang thương hiệu Galaxy Tab S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Đổi từ m sang m2

 • Cách xóa gợi ý tìm kiếm trên messenger

 • Cách làm sữa ngô sánh mịn

 • Hướng dẩn cách mở khóa khi bị chặn chức năng gửi tin nhắn.

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.