Thông Tin Mới Nhất Về: Galaxy

*

*

*

*

*
Tới nơi bán

"Nhà lớn 270 ° Xoay Được Gấp Gọn Hợp Kim Nhôm Máy Tính Để Bàn Giá Đỡ Máy Tính Bảng Cho Samsung Galaxy Tab Pro S iPad Pro10.5 9.7 ""12.9 iPad Air Surface Pro 4 Đầu Karaoke POS Đứng"

243.000 đ -6 %
*
Tới nơi bán

"Nhà lớn 270 ° Xoay Được Gấp Gọn Hợp Kim Nhôm Máy Tính Để Bàn Giá Đỡ Máy Tính Bảng Cho Samsung Galaxy Tab Pro S iPad Pro10.5 9.7 ""12.9 iPad Air Surface Pro 4 Đầu Karaoke POS Đứng"

244.000 đ -5 %
*
Tới nơi bán

"Nhà lớn 270 ° Xoay Được Gấp Gọn Hợp Kim Nhôm Máy Tính Để Bàn Giá Đỡ Máy Tính Bảng Cho Samsung Galaxy Tab Pro S iPad Pro10.5 9.7 ""12.9 iPad Air Surface Pro 4 Đầu Karaoke POS Đứng"

245.000 đ -5 %
*
Tới nơi bán

Bộ Chuyển Đổi Hub Type-C Sang HDMI Mini SJ462 Ori Cho Macbook Pro 2016 (13 / 15 Inch) / Chromebook / Samsung Galaxy Tab Pro S / Hpabook Pro 2016 (13 / 15 ") / Chromebook Bao Da Máy Tính Bảng Cho Samsung Tab Pro S / Hpabook / 15 inches / Tab Pro S / Hpaboo

583.000 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,11 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,11 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,12 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,12 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark blue,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,12 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light grey,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,11 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - rose pink,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light Blue,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Pink,13inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,11 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light grey,12 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,15.6 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light Blue,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,13.3 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,12 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Black,15.6 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Purple,13.3 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark blue,11 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - rose pink,14 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - dark grey,15.6 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - rose pink,11 inch

328.600 đ
*
Tới nơi bán

Ốp Túi Đựng Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab Note Pro 12.2 S5E 10.5 A 10.1 2019 T510 A7 10.4 T500 S7 11 Plus 12.4 2021 - Light grey,11 inch

328.600 đ
Galaxy Tab Pro S là máy tính bảng lai chạy Windows 10 cuuar Samsung với độ mỏng và trọng lượng nhẹ cực kỳ ấn tượng. Nó mỏng hơn 24% so với Surface Pro 4 và 9% so với iPad Pro. Nếu bạn là người yêu thích sự gọn nhẹ thì Tab Pro S chắc chắn sẽ là lựa chọn vô cùng hoàn hảo.Thiết kế của máy mỏng nhẹ và đẹp, màn hình độ phân giải 2K siêu nét với tấm nền Super AMOLED cho khả năng hiển thị chi tiết, màu sắc tốt. Tab Pro S không chỉ là thiết bị giải trí đơn thuần mà còn có thể biến thành một chiếc laptop di động, hỗ trợ công việc văn phòng hiệu quả nên được rất nhiều người dùng ưa chuộng.

Bạn đang xem: Thông tin mới nhất về: galaxy

Đánh giá thiết kế Samsung Galaxy Tab Pro S

Sở hữu màn hình mỏng và kiểu dáng đẹp, Galaxy Tab Pro S có điểm phong cách khá cao. Nhờ kết cấu polycarbonate và cạnh nhôm, thiết bị đem lại trải nghiệm khá vững chãi và tin cậy. Thêm vào đó, bàn phím của máy có thể tháo rời và được làm bằng chất liệu da thời trang và mịn màng.
*

Đánh giá chung về Samsung Galaxy Tab S 8.4

Samsung Galaxy Tab S 8.4 dòng máy tính bảng xứng danh siêu phẩm hiện nay. Với cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đẹp lấy được thiện cảm người dùng ngay từ lần đầu tiên.

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Quay Số Ngẫu Nhiên Offline Miễn Phí, Quay Số Ngẫu Nhiên

*

Đánh giá Samsung Galaxy Tab A 8.0 (kèm S Pen): Notebook kỹ thuật số của bạn

*

Đánh giá nhanh Samsung Galaxy Tab Pro S và Samsung Notebook 9

*

So sánh máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S 8.4 và iPad mini 2

Galaxy Tab S được Samsung ra mắt với nhiều nâng cấp cả về cấu hình phần cứng và thiết kế bề ngoài. Với những thay đổi này liệu chiếc máy tính bảng của Samsung có thể cạnh tranh được với iPad mini 2.
*

So sánh máy tính bảng Galaxy Tab S 10.5 và Surface Pro 3

Hãy cùng so sánh tính năng và thông số kỹ thuật của bộ đôi máy tính bảng Galaxy Tab S 10.5 và Surface Pro 3
*

So sánh tablet Samsung Galaxy Note 8.0, Tab S 8.4 và Tab Pro 8.4

Bài viết sẽ cho ta thấy những sự tương đồng và những điểm khác nhau khi trải nghiệm tablet Samsung Galaxy Note 8.0, Tab S 8.4 và Tab Pro 8.4
*

Đánh giá chi tiết tablet cao cấp Samsung Galaxy Tab S 10.5 (Phần 1: Thiết kế)

Cùng bepgasvuson.vn đánh giá Samsung Galaxy Tab S 10.5 để cho mình những cái nhìn đúng đắn nhất
*

Đánh giá chi tiết tablet cao cấp Samsung Galaxy Tab S 10.5 (Phần 2: Màn hình)

Samsung Galaxy Tab S 10.5 là phiên bản lớn hơn và mạnh mẽ hơn của chiếc Tab S 8.4, tương tự với mối quan hệ của 2 mẫu iPad Air và iPad mini 2. Về cơ bản, chúng cũng không khác nhiều các tính năng cũng như thiết kế
*

Samsung tiếp tục tung quảng cáo về sức mạnh màn hình Galaxy Tab S

Sau khi tung hai clip quảng cáo "chê bai" màn hình iPad của Apple khi đem so sánh với màn hình của Galaxy Tab S trong tuần trước thì hôm nay Samsung tiếp tục tung ra hai đoạn clip quảng cáo cho thấy sức mạnh vượt trội của màn hình Galaxy Tab S
*

Vì sao Samsung lại đặt tên Galaxy Tab S cho cặp tablet mới ?

Trong buổi ra mắt cặp đôi máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S vừa qua, Samsung đặc biệt nhấn mạnh bốn chủ đề quan trọng kiến tạo trên bộ đôi tablet này.
*

Trải nghiệm nhanh Samsung Galaxy Tab S 10.5

Nhằm cạnh tranh với iPad Air của Apple, mới đây Samsung đã giới thiệu chiếc tablet mới cũng thuộc dòng Galaxy với tên gọi Galaxy Tab S 10.5. Điểm nổi bật của chiếc tablet này là cấu hình mạnh cùng màn hình 2K, đi kèm chức năng bảo mật vân tay
*

Cận cảnh Samsung Galaxy Tab S 10.5 màn hình siêu nét

Đúng như những đồn đoán trước đây, Samsung vừa cho ra mắt bộ đôi máy tính bảng với màn hình 2K đầu tiên mang tên Galaxy Tab S.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách làm sữa ngô sánh mịn

 • Cách xóa gợi ý tìm kiếm trên messenger

 • Đổi từ m sang m2

 • Cách kết nối wifi bằng wps

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.