Public company là gì

Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự bepgasvuson.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


Bạn đang xem: Public company là gì

These are very unreal considerations for the type of large public company that we are now considering.
We have had a rather devastating experience of the control of this organisation by a public company.
I think the chairman of a board of a public company would be expected khổng lồ have that sort of information by hyên.
As we know, that is one of the most vicious things that can happen in the conduct of a public company.
I never heard that wish expressed by anyone, even though we must have had some of the largest annual general meetings of any public company.
The only persons debarred are represented by the public company in the position of a railway company.
In 1969, one report was submitted in respect of a public company và 30 in respect of private companies.
Các cách nhìn của những ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên bepgasvuson.vn bepgasvuson.vn hoặc của bepgasvuson.vn University Press tuyệt của những nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Kỹ Sư Qs (Quantity Surveyor Là Gì, Surveyor Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bepgasvuson.vn English bepgasvuson.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Da cóc mà bọc bột lọc bột lọc mà bọc hòn than là quả gì

  • Thiết bị đo năng lượng bovis

  • Album là gì

  • Serendipity là gì

  • x