Point out là gì

khổng lồ tell someone about some information, often because you believe sầu they bởi not know it or have sầu forgotten it:


You watching: Point out là gì

< + that > He was planning to lớn book a rock-climbing holiday, till I pointed out that Denis is afraid of heights.
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bepgasvuson.vn.Học những từ bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


to tell someone about something, often because you think that they vì chưng not know it or have forgotten it:
*

*

*

*See more: Nghĩa Của Từ Personal Là Gì, Nghĩa Của Từ Personal, Từ Personal Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập bepgasvuson.vn English bepgasvuson.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ và Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Philosophy Là Gì? Định Nghĩa Của Từ Philosophy Tiếng Anh Là Gì?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp