Phi lê cá hồi•muối hột•đường•Tiêu giã nhỏ•Hạt ngò giã nhỏ•Hạt thì là giã nhỏ•rượu Vodka•Vỏ chanh thái nhỏ," /> Phi lê cá hồi•muối hột•đường•Tiêu giã nhỏ•Hạt ngò giã nhỏ•Hạt thì là giã nhỏ•rượu Vodka•Vỏ chanh thái nhỏ," />

Phi lê cá hồi

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"cá","hồi","lê","phi">">
Phi lê cá hồi•muối hột•đường•Tiêu giã nhỏ•Hạt nđụn giã nhỏ•Hạt do đó giã nhỏ•rượu Vodka•Vỏ chanh thái nhỏ