Lỗi không vào được ứng dụng trên iphone

Lúc bấy giờ e đang dùng con iphone 4s cùng được siêu thị mua sắn tiện ích mang lại rồi. Sau khi về e tất cả cài đặt thêm vài tiện ích tự itunes với công dụng là nó bị treo vận dụng (vào ứng dụng thì 1s out luôn) . Bác nào biết cách khắc chế lỗi này ko. Hoặc bác bỏ nào biết restore 5.1.1 thì truyền tai nhau e vs e bó tay rồi