Không tắt được update win 7

em dùng win 7 ( hàng lậu ) ,đo đắn bao gồm lỗi gì mà lại thời gian khởi rượu cồn thì nó báo không được tắt lắp thêm, dịp tắt thì nó báo updates , thứ bây giờ dùng lờ đờ . Mong m.n chỉ giúp e vs