Hypothesis là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Hypothesis là gì

*
*
*

hypothesis
*

hypothesis /hai"pɔθisis/ danh từ, số các hypotheses /hai"pɔθisi:z/ giả thuyết
trả thiếtPrandtl hypothesis: đưa thiết PrandtlWinkler"s hypothesis: giả thiết Vinkle (nền đàn hồi)admissible hypothesis: giả thiết đồng ý đượcalternative hypothesis: đối trả thiếtcalculation hypothesis: giả thiết tính toáncomposite hypothesis: đưa thiết hợpergodic hypothesis: mang thiết egođichypothesis of plane section: mang thiết mặt phẳng cắt ngang phẳnghypothesis testing: khám nghiệm trả thiếtkinematic hypothesis: giả thiết rượu cồn họclinear hypothesis: trả thiết con đường tínhnebular hypothesis: đưa thiết tinh vânnon-parametric hypothesis: đưa thiết phi tđê mê sốnull hypothesis: giả thiết rỗngnull hypothesis: trả thiết khôngplane section hypothesis: đưa thiết Naviêplane section hypothesis: trả thiết máu diện phẳngsimilarity hypothesis: đưa thiết đối chọi giảnsimilarity hypothesis: đưa thiết đồng dạngsimple hypothesis: mang thiết đối chọi giảnstatistic hypothesis: mang thiết thống kêstatistic hypothesis: mang thiết làm việcstatistical hypothesis: mang thiết thống kêstatistical chạy thử of hypothesis: kiểm nghiệm giả thiết thống kêtesting of hypothesis: chu chỉnh đưa thiếtlớn demo hypothesis with experiment: chu chỉnh giả thiết bởi thực nghiệmunder the hypothesis: theo trả thiếtworking hypothesis: đưa thiết làm cho việcđưa thuyếtAvogadro"s hypothesis: mang ttiết Avogadrocontinuum hypothesis: đưa tmáu continumdust cloud hypothesis: mang ttiết mây bụielasto-plastic hypothesis: trả thuyết bầy hồi dẻoether hypothesis: giả ttiết etehypothesis generation: sự sản xuất đưa thuyếthypothesis generation: sự sinh trả thuyếtscaling hypothesis: trả tmáu đồng dạngsteady-state hypothesis: trả tngày tiết vũ trụ dừngtetrahedron hypothesis: giả thuyết kăn năn tứ mặtuniversality hypothesis: trả tngày tiết phổ quátworking hypothesis: đưa tngày tiết làm việcmang địnhgiả thiếtadmissible hypothesis: đưa thiết hoàn toàn có thể gật đầu đượcalternative hypothesis: giả thiết đốibehavioural hypothesis: đưa thiết tập tínhcontagion hypothesis of inflation: trả thiết mức lạm phát lây truyềnefficient market hypothesis: mang thiết Thị Phần hiệu quảefficient market hypothesis: đưa thiết về hiệu quả của thị trườngendogenous income hypothesis: mang thiết thu nhập cá nhân nội sinhexpectation hypothesis: mang thiết về việc tính (so với lãi vay trái khoán lâu năm hạn)expectation hypothesis: mang thiết về dự tínhhypothesis testing: kiểm tra trả thiếtpermanent income hypothesis: giả thiết thu nhập lâu dài, thường xuyênpermanent income hypothesis: đưa thiết các khoản thu nhập hay xuyênpower of the hypothesis test: lực chu chỉnh mang thiếtrelative income hypothesis: giả thiết các khoản thu nhập tương đốiscreening hypothesis: trả thiết màng lọcscreening hypothesis: giả thiết sàng lọcstatistical hypothesis: giả thiết thống kêgiả thuyếthypothesis testing: sự kiểm soát những trả thuyết (trong hoạt động tiếp thị)life cycle hypothesis: giả tngày tiết chu kỳ sốnglife cycle hypothesis: giả ttiết vòng đờinatural rate hypothesis: mang tmáu mức từ nhiênstructuralism hypothesis: giả thuyết kết cấu nhà nghĩastructuradanh sách hypothesis: đưa thuyết theo tngày tiết cấu trúcworking hypothesis: giả ttiết việc làmworking hypothesis: đưa tmáu công tácworking hypothesis: giả tmáu công tác, giả tngày tiết tác nghiệptiên đềtiền đềexpectation hypothesisthiết về dự tínhinvestment portfolio hypothesistmáu hạng mục đầu tư chi tiêu o giả thuyết § nebular hypothesis : giả thuyết tinc vân § tetrahedron hypothesis : giả thuyết khối bốn mặt § working hypothesis : giả thuyết làm việc
*See more: Rm Là Gì - Các Lĩnh Vực Quản Lý Mối Quan Hệ!

*

*

hypothesis

Từ điển Collocation

hypothesis noun

ADJ. acceptable, plausible | bold Scientists have proposed a bold hypothesis. | unlikely | speculative | testable | working These observations appear lớn support our working hypothesis. | scientific

VERB + HYPOTHESIS construct, form, formulate, have sầu, make, propose, put forward, suggest It is possible lớn make a hypothesis on the basis of this graph. A number of hypotheses have sầu been put forward. | consider, discuss, examine, test (out) using this data to lớn chạy thử her hypothesis | confirm, prove, support | accept | reject None of the hypotheses can be rejected at this stage.

VERB + HYPOTHESIS concern sth Her hypothesis concerns the role of electromagnetic radiation. | predict sth The hypothesis predicts that children will persize better on task A than on task B.

PREP.. on a/the ~ Her study is based on the hypothesis that language simplification is possible. | ~ about an interesting hypothesis about the development of language | ~ on The results confirmed his hypothesis on the use of modal verbs.

Từ điển WordNet
See more: Sau More Là Gì ? Hỏi Đáp Anh Ngữ: Cách Dùng Từ 'More'

English Synonym và Antonym Dictionary

hypothesessyn.: conjecture guess possibility speculation supposition surmisal surmise theory

Chuyên mục: Giải Đáp