Hướng dẫn làm tròn số trong excel

Trong những bảng tính số liệu trên Excel, vấn đề làm cho tròn số là điều quan trọng để làm gọn số liệu tính cùng bảng tính. Khi làm cho tròn số thì vấn đề tính toán tiếp sau cũng sẽ dễ dàng với thuận tiện rộng. Trên Excel, để triển khai tròn số bạn cũng có thể sử dụng các hàm Excel khác biệt.

You watching: Hướng dẫn làm tròn số trong excel

Mỗi một hàm số làm cho tròn vẫn hầu hết làm cho tròn số theo vô số cách khác biệt, để người dùng có thể tuyển lựa Giao hàng mang đến nhu yếu xử trí tài liệu trong bảng Excel. Bài viết sẽ tổng hòa hợp những cách làm tròn số trong Excel bao gồm: có tác dụng tròn số lên bởi roundup, có tác dụng tròn số xuống bởi rounddown cùng hàng loạt hàm làm tròn khác như mround, ceiling, floor, trunc... mời chúng ta quan sát và theo dõi.


Các hàm có tác dụng tròn số bên trên Excel


1. Hàm làm tròn ROUND

Hàm ROUND có cách làm là =ROUND(number,num_digits). Trong số đó number là số bắt buộc làm cho tròn, num_digits là số chữ số đề xuất làm cho tròn. Bạn phát âm xem thêm trả lời sử dụng hàm ROUND trên Excel cụ thể trong bài viết Cách dùng hàm Round trong Excel.

2. Hàm làm cho tròn lên vào Excel: ROUNDUP

Hàm bao gồm bí quyết =ROUNDUP(number,num_digits).

Hàm này vẫn có tác dụng tròn số to hơn số gốc cùng quý hiếm to hơn từng nào đang phụ thuộc vào vào giải pháp sử dụng hàm. Trong số đó num_digits nếu như là giá trị dương sẽ làm tròn phía đằng sau phần thập phân còn quý hiếm âm đã có tác dụng tròn mang đến hàng trăm, trăm…


3. Hàm làm cho tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm tất cả bí quyết =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN vẫn ngược với hàm ROUNDUP., kết quả đang là giá trị nhỏ dại hơn quý giá cội của số.

4. Làm tròn số cùng với hàm MROUND

Hàm tất cả cách làm =MROUND(number,multiple).

Hàm vẫn làm cho tròn đến bội số của số không giống. Trong số đó multiple là số nên có tác dụng tròn mang đến bội số của nó. Number là quý hiếm muốn làm cho tròn.

Lúc number và multiple khác dấu thì hàm đã báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng dấu thì kết quả chính là số kia.


Kết trái của hàm MROUND có tác dụng tròn lên Lúc number phân chia multiple lớn hơn hoặc bởi một nửa multiple, cùng ngược lại làm tròn xuống khi bé thêm hơn một nửa multiple.

=MROUND(5,2) = 6. Do 5/2 > 2/2, bội số của 2 gần nhất mà lại to hơn 5 là 6.=MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 =MROUND(33,5) = 35. Do 33/5 > 5/2, bội số của 5 sớm nhất nhưng to hơn 33 là 35.=MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là trường vừa lòng báo lỗi #NUM Khi multiple cùng number không cùng vết nhau.

See more: 8 Cách Tăng Dung Lượng Dropbox Miễn Phí Cực Dễ Thành Công 100%

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Các hàm gồm có cú pháp nlỗi sau:

= CEILING(Số nên làm cho tròn, significance).= FLOOR(number, significance).

Trong đó Significance là số cần làm tròn mang đến bội số của nó, number và Significance trái vệt hàm đã báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì công dụng đang ra chủ yếu số kia.


Nhìn chung 2 hàm này sẽ có được phương pháp triển khai tương tự như hàm MROUND, phần lớn có tác dụng tròn cho tới bội số gần nhất của số nào đó. Nhưng hàm CEILING vẫn làm tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR làm cho tròn trngơi nghỉ về số 0.

6. Hàm EVEN, hàm ODD có tác dụng tròn số

2 hàm này đang làm tròn số cho số ngulặng chẵn độc nhất cùng ngulặng lẻ độc nhất vô nhị. Cả 2 hàm phần đa có tác dụng tròn xa số 0.

Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

7. Hàm INT, TRUNC

Hàm INT đang làm cho tròn một số trong những thành số nguyên. Ta bao gồm cú pháp hàm INT là = INT(number).


Ta tất cả cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number <, num_digits>).

Trong số đó num_digits là một trong những ngulặng, chỉ phương pháp nhưng bạn muốn giảm giảm số.

num_digits > 0: nếu number là một vài thập phân, thì num_digits chỉ ra số con số thập phân nhưng mà bạn có nhu cầu lưu giữ (sau vết phẩy).num_digits = 0 hoặc ko nhập: quăng quật không còn phần thập phân của số.num_digits

Lúc num_digits không giống 0, hàm ROUND làm tròn, còn hàm TRUNC chỉ cắt loại bỏ số nhưng mà ko có tác dụng tròn.

Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT với hàm TRUNC đến công dụng như thể nhau. Lúc kia num_digits của TRUNC = 0 hoặc không tồn tại. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ cho ra kết quả khác biệt.

See more: Cách Vẽ Biểu Đồ 2 Trục Tung Trong Excel Đơn Giản, Vẽ Biểu Đồ 2 Trục Tung Trong Excel

Trên đây là những phương pháp để có tác dụng tròn số trong Excel, cùng với những trường phù hợp có tác dụng tròn số khác biệt. Tùy theo mục tiêu với văn bản thử khám phá có tác dụng tròn số hình trạng như thế nào trong bảng số liệu nhưng mà bạn lựa chọn hàm làm cho tròn số mang đến phù hợp.

Chúc các bạn triển khai thành công!


4,6 ★ 5