ĐỀ THI HỌC KỲ 1 LỚP 3

61 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 giúp những em trường đoản cú ôn tập, tự luyện đề thi tại nhà để nâng cấp khả năng giải Toán thù lớp 3 với tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho các đề thi Toán học kì 1 lớp 3 bằng lòng đạt tác dụng cao nhất. Qua đây, những em cũng trở thành nắm rõ được kiến thức và kỹ năng chủ chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa qua.

Bạn đang xem: Đề thi học kỳ 1 lớp 3


61 đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2021 - 2022 Tải nhiều

2. Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 năm 2021-20223. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020-2021

1. 50 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 3

Nóng! Tải ngay 50 đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 đang rất được cài đặt nhiều: Bộ 50 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 Miễn phí

2. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2021-2022

Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 1

PHẦN I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng.

Câu 1: Lan gồm đôi mươi nhãn vlàm việc, Hà tất cả 5 nhãn vsinh hoạt. Số nhãn vnghỉ ngơi của Hà vội vàng số nhãn vnghỉ ngơi của Lan là:

A. 3 lần

B. 4 lần

C. 5 lần

D. 6 lần

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

a) Số thích hợp để điền vào địa điểm chnóng của 4km 8dam = …. dam là:

A. 48

B. 408

C. 4008

D. 480

b) Số thích hợp nhằm điền vào nơi chnóng của 3kilogam = …. g là:

A. 3000

B. 1000

C. 300

D. 30

Câu 3. Gấp số bé bỏng duy nhất gồm bố chữ số khác nhau lên 7 lần thì được:

A. 777

B. 714

C. 707

D. 700

Câu 4. Hùng tất cả 35 viên bi. Hải gồm ít hơn Hùng 28 viên bi. Hỏi số bi của Hùng vội mấy lần số bi của Hải?

A. 4 lần

B. 5 lần

C. 6 lần

D. 7 lần

Câu 5. Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng.


Số góc vuông vào hình bên là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6. Số 64 giảm đi mấy lần sẽ được 8?

A. 7 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

PHẦN II. Trình bày bài xích giải những bài tân oán sau.

Câu 7. Đặt tính rồi tính.

237 + 355780 - 24122 x 384 : 4

Câu 8. Tìm x.

a) 36 : x = 4b) x x 7 = 70

Câu 9. Bà Nam mang 225 quả cam đi chào bán. Bà đã bán tốt

*
số cam đó. Hỏi bà Nam còn sót lại từng nào trái cam?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Bài 10: Lớp 3A tdragon được 65 cây tràm. Lớp 3B trồng được số lượng km gấp hai số lượng km của lớp 3A. Hỏi cả nhị lớp trồng được bao nhiêu cây tràm?

Tóm tắt

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài giải

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Đáp án Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 5 điểm

Câu 1: Mức 1: (1 điểm) Khoanh vào lời giải B

Câu 2: Mức 2: (1 điểm)

a) (0,5 điểm) Khoanh vào lời giải C

b) (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp A

Câu 3: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào giải đáp B

Câu 4: Mức 3: (1 điểm) Khoanh vào giải đáp B

Câu 5: Mức 4: (0,5 điểm) Khoanh vào giải đáp C

Câu 6: Mức 2: (0,5 điểm) Khoanh vào câu trả lời C

PHẦN II: TỰ LUẬN: 5 điểm

Câu 7: Mức 1: (1 điểm), mỗi phnghiền tính đúng được 0,25 điểm

237 + 355 = 592780 - 24 = 756122 x 3 = 36684 : 4 = 21

Câu 8: Mức 2: (1 điểm), từng phép tính đúng được 0,5 điểm

a) 36 : x = 4

x = 36 : 4

x = 9

b) x x 7 = 70

x = 70 : 7

x = 10

Câu 9: Mức 2: (2 điểm)

Bài giải

Bà đã bán được số quả cam là: 0,5đ

225 : 3 = 75 (quả) 0,5đ

Bà còn lại số trái cam là: 0,25đ

225 – 75 = 150 (quả) 0,5đ

Đáp số: 150 trái cam. 0,25đ

Câu 10: Mức 1: 1 điểm

Bài giải

Lớp 3B tdragon được số lượng km tràm là:

65 x 2 = 130 cây tràm

Cả nhì lớp trồng được số lượng km tràm là:

65 + 130 = 195 cây tràm

Đáp số: 195 cây tràm

Đề thi Tân oán lớp 3 học kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm: Khoanh trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

a)

*
của 16 là:… Số yêu cầu điền là: (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

b) Chữ số 6 trong các 461 có mức giá trị là: (M1-0,5đ)

A. 600

B. 60

C. 61

D. 46

c) Có 4 con trâu và 20 bé bò. Số trâu bởi 1 phần mấy số bò? (M3-0,5đ)

A.

*

B.

*


C.

*

D.

*

d) Hình mặt gồm mấy góc vuông? (M1-0,5đ)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2: Chu vi hình vuông bao gồm cạnh 5centimet là: (M2-0,5đ)

A. 20

B. 25

C. 20cm

D. 25cm

Câu 3. Điền số thích hợp vào địa điểm chnóng (M2 – 1đ)

4m 3dm = …….........dm5hm 2dam = ……........m
4580g = …….......kilogam.............g2kg 6g = …...............g

Câu 4: Giá trị của biểu thức 65 - 12 × 3 là (M2-0,5đ)

A. 29

B. 159

C. 39

D. 19

Câu 5: Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng: (M1-1đ)

Đồng hồ nước bên chỉ:

A. 10 tiếng 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 tiếng 2 phút

D. 2 tiếng kỉm 10

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 6. Đặt tính rồi tính: (M1- 2đ)

a. 492 + 359

b. 582 – 265

c. 114 x 8

d. 156 : 6

Câu 7. Tính quý hiếm biểu thức: (M2- 1đ)

468 + 32 x 7 = .......................................

................................................................

584 – 123 x 3 = .....................................

................................................................

Câu 8: Giải bài toán (M3- 1đ)

Một shop gạo tất cả 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ cấp 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng gồm tất cả từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp cùng tẻ?

Câu 9: (M4- 1đ)

Tìm một trong những biết rằng nếu như mang số kia cộng cùng với số nhỏ dại độc nhất tất cả 3 chữ số không giống nhau thì được 587.

.......................................................................................................

Đáp án Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Mỗi ý khoanh đúng được 0,5đ

a. B b. B c. D d. C

Câu 2. C (0.5đ)


Câu 3. Điền đúng mỗi ý được 0,25đ

Câu 4. A ( 0.5đ)

Câu 5. A ( 1đ)

Phần II. Tự luận

Câu 6. (2đ): Mỗi phép tính đúng 0,5 đ

Câu 7: (1 điểm)

468 + 32 x 7 = 468 + 224

= 692 (0,25đ)

584 – 123 x 3 = 584 - 369

= 215 (0,25đ)

Câu 8: (1đ)

Một siêu thị gạo có 127 kg gạo nếp. Số gạo tẻ vội vàng 3 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng tất cả tất cả từng nào ki - lô - gam cả gạo nếp và tẻ?

Số gạo tẻ là:

127 x 3 = 381 kg

Tất cả số gạo nếp với gạo tẻ là:

127 + 381 = 508 kg

Câu 9. (1đ)

Số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị có 3 chữ số khác biệt là 102

Số cần kiếm tìm là: 587 - 102 = 485

Đề thi Toán thù lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bé dại tốt nhất tất cả 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1010

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tìm một số trong những biết rằng: trường hợp bớt số đó đi 4 lần, tiếp nối thêm 24 thì được 29.

A. 10

B. 20

C. 30

D. 26

Câu 3. Cha 35 tuổi, bé 7 tuổi thì tuổi bé bởi một phần mấy tuổi cha?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. Một hình vuông vắn có chu vi 176m. Số đo cạnh hình vuông kia là

A. 128 m

B. 13 m

C. 44 m

D . 88 m

Câu 5. 526 milimet = ... cm ... milimet. Số thích hợp điền vào nơi chấm là

A. 52 centimet 6 mm

B. 50 centimet 6 mm

C. 52cm 60 mm

D. 5centimet 6 mm

Câu 6. An gồm 7 nhãn vnghỉ ngơi. Bình tất cả số nhãn vsống cấp 5 lần số nhãn vsinh hoạt của An. Chi gồm số nhãn vsinh hoạt vội vàng 2 lần số nhãn vnghỉ ngơi của Bình. Hỏi Chi có từng nào nhãn vở?

A. 60 nhãn vở

B. 70 nhãn vở

C. 80 nhãn vở

D. 90 nhãn vở

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

b) x : 4 = 121

Câu 2. (2 điểm) Cơ sở bà Lê Ngọc Lan cài đặt 640 kilogam đậu black, và thiết lập số đậu xanh bởi

*
số đậu black. Hỏi shop thiết lập tất cả bao nhiêu kilogam đậu black với đậu xanh?

Câu 3. (2 điểm) Một mảnh sân vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 35m, chiều rộng 20m. Tính chu vi mảnh sân vườn đó?

Câu 4. (1 điểm) Hãy vẽ một hình bao gồm nhì góc vuông, khắc ghi kí hiệu góc vuông vào hình vẫn vẽ

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
CBACAB

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Tìm x:

a) x x 5 = 225

x = 225 : 5

x = 45

b) x : 4 = 121

x = 121 x 4

x = 484

Câu 2. (2 điểm)

Cơ sở bà Lan tải số kg đậu xanh là:


640 : 8 = 80 (kg)

Trung tâm bà Lan cài toàn bộ số kilogam đậu Black với xanh là:

640 + 80 = 7trăng tròn (kg)

Đáp số: 720 kg

Câu 3. (2 điểm)

Chu vi mhình họa sân vườn là

(35 + 20) x 2 = 110 (m)

Đáp số: 110 m

Câu 4. (1 điểm)

Đề thi Toán thù lớp 3 học kì 1 - Đề 4

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số lập tức sau số 789 là:

A. 791

B.7 90

C. 788

D. 792

b. Dãy số xếp theo thiết bị tự trường đoản cú bé nhỏ mang lại Khủng là:

A. 324 ; 423 ; 342 ; 243 ; 234 ; 432

B. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 432 ; 423

C. 234 ; 243 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

D. 432 ; 423 ; 324 ; 342 ; 423 ; 432

c. Số phù hợp điền vào nơi chấm: 8m 6centimet = ….. cm.

A. 86

B. 806

C. 800

D. 60

d. Số tương thích điền vào vị trí chấm: ngày = ……..giờ.

A. 20

B. 8

C. 6

D. 24

đ. Một miếng bìa hình vuông bao gồm cạnh 6dm 5centimet. Chu vi miếng bìa hình vuông chính là :

A. 120cm

B. 26cm

C. 260cm

D. 280cm

e. Đồng hồ hình sau chỉ:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 5 tiếng kém 20 phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 8 giờ đồng hồ 25 phút

D. 5 giờ đồng hồ kém 15 phút

g. Một đội công nhân đề xuất sửa một phần đường dài 48 km, ngày đầu bọn họ đang sửa được đoạn đường đó. Hỏi còn sót lại bao nhiêu ki-lô-mét mặt đường chưa sửa?

A. 36

B. 24

C. 34

D. 21

h. Một quả láng to lớn cùng 10 quả láng nhỏ dại trọng lượng toàn bộ là 1kilogam. Một trái láng nhỏ dại trọng lượng 40g. Hỏi quả nhẵn to lớn cân nặng bao nhiêu gam

A. 600

B. 400

C.960

D. 800

Bài 2. Đặt tính cùng tính:

a. 455 + 172

b. 544 - 365

c. 309 x 3

d. 875 : 5

Bài 3.

Xem thêm: Xem Phim Nơi Cuối Cầu Vồng (Bồng Bột Tuổi Dậy Thì), Xem Phim Nơi Cuối Cầu Vồng Full Hd

Tìm x:

a. 72 : x = 4

b. x - 167 = 235 x 3

Bài 4. Tính cực hiếm những biểu thức sau:

a. 673 - 45 x 7

b. 555 : (100 – 95)

Bài 5. Thu hoạch ở thửa ruộng đầu tiên được 315kilogam rau, ở thửa ruộng trang bị hai được rất nhiều gấp rất nhiều lần lần thửa ruộng đầu tiên. Hỏi ở cả 2 thửa ruộng thu hoạch được từng nào ki-lô-gam rau?

Bài 6. Một hình chữ nhật gồm chiều dài 45centimet, chiều rộng lớn bởi

*
 chiều lâu năm. Tính chu vi hình chữ nhật?

Bài 7: Tìm một số biết mang số đó chia đến 6 được từng nào rồi cộng với 85 thì được công dụng là số lớn nhất gồm nhì chữ số.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Câu 1: (3,5 điểm)

a. Khoanh vào B (0,5 điểm)

b. Khoanh vào C (0,5 điểm)

c. Khoanh vào B (0,5 điểm)

d. Khoanh vào C (0,5 điểm)

đ. Khoanh vào C (0,5 điểm)

e. Khoanh vào C (0,5 điểm)

g. Khoanh vào A (0,5 điểm)

h. Khoanh vào A (0,5 điểm)

Câu 2: ( 1 điểm) (có tác dụng đúng từng phnghiền tính 0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm) (từng bài bác có tác dụng đúng 0,5 điểm)

Câu 4: (1 điểm) (Mỗi bài hợp lý cho 0,5 điểm)

Câu 5: (1 điểm)

Bài giải:

Thửa ruộng lắp thêm hai thu hoạch được là: (0,25 điểm)

315 x 2 = 630 (kg) (0,25 điểm)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được là : (0,25 điểm)

315 + 630 = 945 ( kilogam ) (0,25 điểm)

Đáp số: 945 kg rau

Câu 6: (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

45 : 3 = 15 (cm) (0,25 điểm)

Chu vi hình chữ nhật là:(0,15 điểm)

(45 + 15) x 2 = 120 (cm) (0,3 điểm)

Đáp số: 1đôi mươi centimet (0,15 điểm)

Bài 7: (1điểm)

Cách 1: Số lớn số 1 có 2 chữ số là 99 (0,2 điểm)

Số đó chia cho 6 thì bằng: (0,2 điểm)

99 – 85 = 14 (0,2 điểm)

Số kia là: (0,1 điểm)

14 x 6 = 84 (0,2 điểm)

Đáp số: 84 (0,1 điểm)

Nếu HS làm theo phương pháp không giống đúng vẫn cho điểm tối đa.


3. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán năm 2020-2021

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng và hoàn thành tiếp các bài bác tập sau:

Câu 1: Số chín trăm mười nhị viết là:

A. 92

B. 902

C. 912

Câu 2: Cho số nhỏ bé là 5, số Khủng là 35. Hỏi số Khủng cấp mấy lần số bé?

A. 8 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

Câu 3: Số bé bỏng nhất bao gồm 3 chữ số không giống nhau là:

A. 102

B. 101

C. 123

Câu 4: Giá trị của biểu thức 840 : (2 + 2) là:

A. 210

B. 220

C. 120

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

533 + 128

728 – 245

172 x 4

798 : 7

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

b. x : 5 = 83

Bài 3: (2 điểm) Người ta xếp 100 chiếc bánh vào các vỏ hộp, từng vỏ hộp tất cả 5 loại. Sau kia xếp các hộp vào thùng mỗi thùng 4 hộp. Hỏi gồm bao nhiêu thùng bánh?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm) Xét quan hệ những số vào một hình tròn trụ sau rồi điền số phù hợp vào địa điểm vệt chnóng hỏi?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án C

Câu 2: Đáp án B

Câu 3: Đáp án A

Câu 4: Đáp án A

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1:

533 + 128 = 661

728 – 245 = 483

172 x 4 = 688

798 : 7 = 114

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a. 90 : x = 6

=> x = 90 : 6 = 15

b. x : 5 = 83

x = 83 x 5 = 415

Bài 3:

Có số hộp là: 100 : 5 = 20 (hộp)

Có số thùng bánh là: 20 : 4 = 5 (thùng)

Đáp số: 5 thùng

Bài 4:

Số sống ô to là hiệu của nhì số sinh hoạt nhị ô nhỏ.

bởi vậy làm việc ô sản phẩm công nghệ 3 ta có: ? - 24 = 76 => Số bắt buộc điền là 76 + 24= 100.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán thù - Đề 2

I/ Phần trắc nghiệm: (4 điểm)

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Giá trị biểu thức: 789 – 45 + 55 là:

A.100

B.799

C. 744

D. 689

2. Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:

A. 924

B. 304

C. 6

D. 912

3. 7m 3 cm = ....... cm:

A. 73

B. 703

C. 10

D. 4

4. Có 750 quyển sách sách xếp mọi vào 5 tủ, mỗi tủ bao gồm 2 ngăn uống. Hỏi từng ngăn uống có bao nhiêu cuốn sách, hiểu được từng ngăn uống có số sách nlỗi nhau?

A. 75 quyển

B. 30 quyển

C. 60 quyển

D. 125 quyển

5. Có 7 bé vịt, số con kê nhiều hơn nữa số vịt 56 con. Hỏi số vịt bằng một trong những phần mấy số gà?

A. 1/2

B. 1/9

C. 2/3

D. 1/6

6. Một mẫu bìa hình chữ nhật có chiều nhiều năm 25 dm, chiều rộng lớn 1dm. Chu vi miếng bìa chính là từng nào đề – xi – mét?

A. 52dm

B. 70cm

C. 7dm

D. 70 dm

7. Hình vẽ tiếp sau đây có mấy góc vuông?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

8. 8 x 7

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

1. Đáp án B

2. Đáp án A

3. Đáp án B

4. Đáp án A

5. Đáp án B

6. Đáp án A

7. Đáp án C

8. Đáp án C

II. Phần từ luận

Bài 1:

267 + 125 – 278 = 114

538 – 38 x 3 = 424

Bài 2:

x : 7 = 108 => x = 108 x 7 = 756

x x 7 = 357 => x = 357 : 7 = 51Bài 3:

Số gạo đang phân phối là: 453 x

*
= 151

Cơ sở còn sót lại số kilogam gạo là:

453 - 151 = 302 (kg)

Đáp số: 302 kg.

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Tân oán - Đề 3

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số ngay tức khắc trước của 130 là:

A. 131

B. 140

C. 129

D. 120

b) Một cái ao hình vuông vắn gồm cạnh 6 m. Chu vi của hình vuông vắn đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 10 m

D. 12 cm

c) 9m 8centimet = …. centimet . Số tương thích đề nghị điền vào địa điểm chnóng là:

A. 98

B. 908

C. 980

D . 9080

d) Gấp 7 lkhông nhiều lên 10 lần thì được:

A. 15 lít

B. 49 lít

C. 70 lít

D. 65 lít

Câu 2. Số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị có 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3. Nhà em tất cả 24 bé con gà. Số vịt nhiều hơn thế nữa số con kê là 2 con. Hỏi đơn vị em bao gồm bao nhiêu nhỏ vịt?

A. 8 con

B. 10 con

C. 12 con

D. 22 con

Câu 4:

549 + X = 1326

X - 636 = 5618

Bài 5: Lan có 6 vỏ hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan sót lại 4 hộp kẹo nguyên. Hỏi Lan gồm toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 6: Một shop nhập về 168 bao đường với phân tách mọi vào 3 kho, kế tiếp lại nhập cấp dưỡng mỗi kho 16 bao mặt đường và chào bán hết số bao mặt đường vào 2 kho. Hỏi cửa hàng sẽ chào bán từng nào bao đường?

Bài giải:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 3

Bài 1:

a, Đáp án C

b, Đáp án A

c, Đáp án B

d, Đáp án C

Bài 2: C

Bài 3: D. 26 con

Số bé vịt là: 24 + 2= 26 bé vịt

Bài 4:

549 + X = 1326 X - 636 = 5618

X = 1326 – 549 X = 5618 + 636

X = 777 X = 6254

Đề thi học tập kì 1 lớp 3 môn Toán - Đề 4

A/ Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 0,5đ (M1): Số lớn nhất trong số số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345

b. 1435

c. 1354

d. 1543

Câu 2. 0,5đ (M1): Số thích hợp điền vào chỗ chnóng để được 7m2cm = … centimet là:

a. 72cm

b. 702cm

c. 720cm

d. 725cm

Câu 3. 0,5đ (M1): Một phần tư (

*
) của 12m là:

a. 48m

b. 3m

c. 16m

d. 8m

Câu 4. 1đ (M1): Phxay tính phân chia làm sao sau đây bao gồm hiệu quả là 7?

a. 28 : 7

b. 48 : 6

c. 81 : 9

d. 56 : 8

Câu 5. 0,5đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), quý hiếm của x là:

a. 18

b. 2

c. 20

d. 21

Câu 6: 1đ (M2): Hình bên có:

a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

B/ Phần trường đoản cú luận

Câu 7: 2đ (M2): Đặt tính rồi tính

235 + 312

692 – 579

128 x 4

168: 6...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 8: 1đ (M3) Tính cực hiếm của biểu thức:

a) 84 : (23 - 20)

b) 276 + 17 x 3

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 9.2đ( M3) Có 5 thùng sách, từng thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó phân tách số đông mang lại 9 tlỗi viện trường học tập. Hỏi từng thư viện được chia bao nhiêu quyển sách?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Câu 10; 1đ ( M4)

Tìm một vài, biết rằng rước số kia chia mang đến 5 thì được thương thơm là 8 và dư là 7

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách xin nghỉ hẳn học thêm

 • Chuyển đổi cơ số 2 sang 10

 • Cách hủy lệnh máy in brother

 • Hướng dẩn cách mở khóa khi bị chặn chức năng gửi tin nhắn.

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.