Conspiracy là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Conspiracy là gì

*
*
*

conspiracy
*

conspiracy /kən"spirəsi/ danh từ âm mưulớn be in the conspiracy: tsi mê gia cuộc âm mưuconspiracy of silence sự thông đồng, ỉm đi, sự rủ nhau ỉm đi (không kể đến cthị trấn gì)
*See more: Bóng Đá Futsal Là Gì - Sự Mê Hoặc Của Bóng Đá Trong Nhà

*

*See more: Marketing Executive Là Gì - Những Kỹ Năng  Cần  Thiết

conspiracy

Từ điển Collocation

conspiracy noun

ADJ. criminal, political charges of criminal conspiracy & corruption | alleged | international, worldwide

VERB + CONSPIRACY be involved in, be part of I suspected that he was involved in the conspiracy. This action was part of a conspiracy khổng lồ deceive the public. | organize Who organized the conspiracy against the president? | uncover Party officials have sầu uncovered a conspiracy khổng lồ discredit the prime minister.

PREPhường. ~ against a conspiracy against the king | ~ between a conspiracy between the police và the right-wing parties

PHRASES a conspiracy of silence There is a conspiracy of silence about the killer (= nobody toàn thân will say what they know). More information about CRIMES
CRIMES: be guilty of, commit ~
Two key witnesses at her trial committed perjury.

accuse sb of, charge sb with ~ He has been accused of her murder.

convict sb of, find sb guilty of ~ She was found guilty of high treason.

acquit sb of ~ The engineer responsible for the collapse of the bridge was acquitted of manslaughter.

admit, confess to, deny ~ All three men have sầu denied assault. She admitted 33 assault charges.

plead guilty/not guilty to ~ He pleaded guilty to a charge of gross indecency.

investigate (sb for) ~ She is being investigated for suspected bribery.

be suspected for/of ~ He was the least likely to be suspected of her murder.

be/come under investigation for ~ She was the second minister lớn come under investigation for corruption.

be wanted for ~ be wanted on charges of ~ He was wanted on charges of espionage.

solve sầu a case, crime, murder, robbery, theft The police and the public must work together khổng lồ solve sầu the murder.


Chuyên mục: Giải Đáp