CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CHỎM CẦU

Theo bạn hình chỏm mong là gì? bí quyết tính thể tích chỏm cầu? bí quyết tính diện tích xung quanh của chỏm cầu? nếu như khách hàng chưa vấn đáp được ước hỏi thì xem nội dung bài viết chi tiết bên dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu bạn dùng một mặt phẳng (α) giảm mặt mong thì ta chiếm được một chỏm ước như phần tô màu xanh da trời trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt cầu bị giảm được gọi là mặt dưới chỏm cầu, tất cả có dạng hình tròn trụ và nửa đường kính là a. Nếu mặt cắt trải qua tâm thì a có độ béo bằng bán kính mặt cầu: a = rKhoảng phương pháp từ mặt đáy tới đỉnh là độ cao của chỏm

2.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích chỏm cầu

Xem thêm: Ngoại Hình Bố Hồ Ngọc Hà Lai Pháp, Tiểu Sử Ca Sĩ Người Mẫu Hồ Ngọc Hà

Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay nói một cách khác là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích hình chỏm cầur là nửa đường kính mặt cầuh là chiều cao tính từ mặt phẳng cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm mong (hình vẽ)r là bán kính mặt cầu

Lưu ý: trường hợp đề cho biết thêm bán kình mặt đáy chỏm ước là a thì công thức tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích hình chỏm mong ứng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng bí quyết tính diện tích chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào phương pháp tính diện tích hình chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm cầu dựa theo con số sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng công thức tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 milimet = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 mm = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu dựa vào công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính khía cạnh chỏm cầu a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua số đông chia sẻ cụ thể trên đây mong muốn bạn đọc đang hiểu được chỏm cầu, cách làm tính thể tích chỏm cầu cũng như diện tích chỏm cầu. Phụ thuộc những kỹ năng và kiến thức này bạn áp dụng vào giảo những bài toán trong thực tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách xin nghỉ hẳn học thêm

 • Hình ảnh thỏ con dễ thương

 • Hướng dẩn cách mở khóa khi bị chặn chức năng gửi tin nhắn.

 • Máy tính báo lỗi windows boot manager

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.