COMPLICATION LÀ GÌ

Dave couldn"t find his passport at the airport và then there were further complications when Fiona lost her baggage.

Bạn đang xem: Complication là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bepgasvuson.vn.

Xem thêm: General Manager Là Gì ? Và Làm Gì? General Manager Và General Director Là Gì

Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


medical A complication is a problem that develops from an existing illness, making treatment more difficult:
The development of large-scale data collection, for example, has also permitted the development of an "early warning system" in relation khổng lồ low-incidence medical complications.
One complication remains - there is one context in which a form with a derived onmix cluster does take part in a variable process.
As choreoathetosis is an exceedingly rare complication of bypass with many potential causes, prospective sầu cohort studies are unlikely to lớn provide sufficient delineation of risk factors.
There is however a most valuable long entry on the civil war of 1989-97, guiding us lucidly through its acronymic complications.
Although virological confirmation of influenza virus infection was not available for cases, we believe sầu that influenza was directly or indirectly involved in many complications.
Most child donors give bone marrow lớn siblings or parents, và this introduces further complications.
The complications regarding the infants" health similarly bởi not seem khổng lồ be greatly elevated in frequency, và almost all are successfully treated.
In addition, elimination of an additional surgical procedure may reduce complication rates và cost.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của các biên tập viên bepgasvuson.vn bepgasvuson.vn hoặc của bepgasvuson.vn University Press hay của những bên cấp phép.

complication

Các trường đoản cú hay được thực hiện cùng với complication.


Những ví dụ này tự bepgasvuson.vn English Corpus và từ bỏ những mối cung cấp bên trên web. Tất cả đều ý kiến trong số ví dụ không trình bày chủ ý của các chỉnh sửa viên bepgasvuson.vn bepgasvuson.vn hoặc của bepgasvuson.vn University Press xuất xắc của tín đồ cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn bepgasvuson.vn English bepgasvuson.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Da cóc mà bọc bột lọc bột lọc mà bọc hòn than là quả gì

  • Thiết bị đo năng lượng bovis

  • Album là gì

  • Serendipity là gì

  • x