Cài đặt trang chủ cho chrome

Bạn có thể tùy chỉnh Google Chrome để đặt trang bất kỳ làm trang chủ hoặc trang khởi động. Hai trang này không giống nhau trừ khi được đặt giống nhau.

Trang khởi động là trang hiển thị khi bạn lần đầu chạy Chrome trên máy tính của mình. Trang chủ là trang bạn truy cập khi nhấp vào biểu tượng Trang chủ .

You watching: Cài đặt trang chủ cho chrome

Nếu trang khởi động, trang chủ hoặc công cụ tìm kiếm của bạn đột nhiên thay đổi thì có thể máy tính của bạn đã cài đặt phần mềm không mong muốn. Hãy tìm hiểu cách tìm và xóa phần mềm độc hại khỏi máy tính cũng như cách khôi phục các mục cài đặt của bạn.

Đặt trang khởi động

Bạn có thể kiểm soát trang hoặc các trang nào sẽ xuất hiện khi bạn chạy Chrome trên máy tính của mình.


Mở một tab mới


Bạn có thể yêu cầu Chrome mở trang tab mới.

Trên máy tính, hãy mở Chrome. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Cài đặt. Trong phần "Khi khởi động", hãy chọn Mở trang Tab mới.

Theo mặc định, trang tab mới hiển thị biểu trưng của Google, thanh tìm kiếm và hình thu nhỏ của các trang web mà bạn truy cập nhiều nhất. Nhưng thay vào đó, bạn có thể chọn một chủ đề vui nhộn cho trang tab mới của mình.


Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại


Bạn có thể yêu cầu Chrome mở lại chính các trang bạn đang xem vào thời điểm đóng trình duyệt.

Trên máy tính

Mở Chrome. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Cài đặt. Trong phần "Khi khởi động", hãy chọn Tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

Chrome lưu cookie và dữ liệu của bạn, vì vậy, mọi trang web mà bạn đăng nhập trước đó (ví dụ như Gmail) sẽ mở lại. Nếu bạn không muốn đăng nhập tự động vào những trang này, hãy làm theo các bước sau:

Mở Chrome. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Cài đặt. Nhấp vào Nâng cao ở dưới cùng. Trong phần "Quyền riêng tư và bảo mật", nhấp vào Cài đặt nội dung. Nhấp vào Cookie. Bật Chỉ lưu dữ liệu trên máy cho đến khi bạn thoát trình duyệt của mình.

Trên Chromebook: Để mở lại các trang khi bạn đăng nhập, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + t.

See more: The Disk Is Write Protected Thẻ Nhớ, Access Denied


Mở tập hợp các trang cụ thể


Bạn có thể yêu cầu Chrome mở bất kỳ trang web nào.

Trên máy tính, hãy mở Chrome. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Cài đặt. Trong phần "Khi khởi động", hãy chọn Mở một trang cụ thể hoặc tập hợp các trang. Nhấp vào Thêm trang mới. Nhập địa chỉ web rồi nhấp vào Thêm. Nhấp vào Sử dụng trang hiện tại.

Để cập nhật các trang của bạn, ở bên phải trang, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Chỉnh sửa hoặc Xóa.


Sự cố với trang chủ hoặc trang khởi động

Nếu bạn đang sử dụng máy tính và thấy trang chủ hoặc trang khởi động mà bạn không tự đặt, thì có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm phần mềm độc hại. Hãy tìm hiểu cách chặn các sự thay đổi không mong muốn đối với Chrome.

Nếu bạn đang sử dụng Chromebook ở cơ quan hay trường học, quản trị viên mạng của bạn có thể chọn trang khởi động hoặc trang chủ cho bạn. Nếu vậy, bạn sẽ không thể thay đổi các trang đó. Để được trợ giúp thêm, hãy hỏi quản trị viên của bạn.

Chọn trang chủ

Bạn có thể kiểm soát trang sẽ xuất hiện khi nhấp vào biểu tượng Trang chủ .

See more: Độ Phân Tán ( Dispersion Là Gì, Nghĩa Của Từ Dispersion Trong Tiếng Việt

Trên máy tính, hãy mở Chrome. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm   Cài đặt. Trong phần "Hình thức", hãy bật Hiển thị nút Trang chủ. Bên dưới phần "Hiển thị nút Trang chủ", hãy chọn sử dụng trang Tab mới hoặc trang tùy chỉnh

Nút Trang chủ sẽ xuất hiện ở bên trái thanh địa chỉ của bạn.