Cách chỉnh sửa trang in trong excel 2010

Bài viết này gợi ý cách coi trước một trang trước khi in bằng cách hiển thị chế độ Xem trcầu Bản in trong Excel 2010. Bài viết này cũng trả lời cách sử dụng Chế độ coi Bố cục Trang đến phép người mua gắng đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong những khi đã coi.

*

Tôi đã tạo một danh sách hiểu vào Excel 2010. Trmong khi in ấn, tôi có thể xem trcầu không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ Xem trước Bản in trong Excel 2010?

*
*

Trong Excel 2010, bấm vào File (Tệp) và bấm Print (In), sau đó Xem trcầu Bản in được hiển thị.

You watching: Cách chỉnh sửa trang in trong excel 2010

*
*

Trong chế độ xem trmong, bạn có thể cấu hình hầu hết các loại thiết để in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / Hai mặt, khổ dọc, kích thcầu là các ví dụ.

*

Nó mang tính trực quan tiền vì quý khách hàng có thể vắt đổi thiết đặt trong những lúc đã xem bài viết ở phía bên phải của cửa sổ việc bản in sẽ trông như thế nào trong khi in ấn ra. Tôi thường sử dụng một chức năng để tự động teo bảng 2 trang để in trong 1 trang. Để sử dụng chức năng này, bấm Scaling (Chia tỷ lệ) và chọn Print sheet in 1 page (In trang trong 1 trang).

See more: Cách Dùng " As A Result Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ As A Result Trong Câu Tiếng Anh

*
*

Thật tiện lợi!

*

Trong Excel 2010, có một chức năng hiểu là Chế độ coi Bố cục Trang, tại đó quý khách hàng có thể chỉnh sửa trang trong khi vẫn xem việc trang sẽ được in như thế nào.

*

Tôi sử dụng chức năng nàgiống hệt như thế nào?

Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ coi Bố cục Trang) vào nhóm Workbook Views (Chế độ coi Sổ làm việc).

See more: Hiện Tại Người Này Không Thể Nhận Tin Nhắn Từ Bạn. Facebook, Người Này Hiện Không Có Trên Messenger Là Gì

*
*

Tôi có thể thấy trang được in như thế nào, vì khoảng trống xung quanh bảng cũng được hiển thị. Ý người mua hàng là tôi có thể chỉnh sửa trang trong lúc đang xem hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

*
*

Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ xem từ các nút ở góc phía dưới bên phải của cửa sổ. Ba nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break Previews (Xem trước Ngắt Trang). Với Page Break PReview (Xem trước Ngắt Trang), người dùng có thể coi cách ngắt trang.

*
*

Thật hữu ích Khi biết tôi chỉ với bấm chuột một lần là có thể rứa đổi chế độ coi vào Excel 2010.