BÀI TẬP CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 VÀ 2 CÓ ĐÁP ÁN

Câu điều kiện (Conditional sentences) là ngữ pháp giờ đồng hồ Anh học tập sinh, sv được học cực kỳ nhiều. Liệu cầm chắc kiến thức định hướng đã đủ mang lại hành trang của khách hàng chưa? chắc chắn là chưa đâu, bạn cần rèn luyện thêm các dạng bài tập câu điều kiện loại 1 2 3. Dưới đấy là các dạng bài tập và giải đáp liên quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 có đáp án

*

Làm bài xích tập câu đk loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước khi ban đầu một số bài tập câu đk loại 1 2 3 giúp học sinh thực hành, hãy cùng nhắc lại vài điều cơ bạn dạng về cấu trúc của câu điều kiện.

Câu đk loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu đk loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu đk loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have + Ved/PII…

Exercise 1: Chia những động trường đoản cú sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) to study harder, he would get good marks.

4. If Kim _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) lớn her birthday tiệc ngọt tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it to lớn you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the test yesterday.

8. If nam giới _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I and my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: Bài tập viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi, yêu thương cầu dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jim don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go khổng lồ the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sick.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go khổng lồ school.

Xem thêm: Soạn Bài Mẹ Tôi Soạn Bài Mẹ Tôi, Soạn Bài Mẹ Tôi

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. She won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu mặt dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was him.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give it lớn her.

Exercise 4: chọn một đáp án đúng nhất mặt dưới.

1.If Lun goes to the picnic, she _______ a present.

A. Takes B. Take

C. Would take D. Will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have gone lớn see you.

A. Knew B. Know

C. Has known D. Had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. Will turn B. Turn

C. Would turn D. Turns

4. If she _______English, she would have gone lớn England.

A. Gone B. Had studied

C. Studied D. Studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. Travel B. Will travel

C. Would travel D. Travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu đk loại 2)

2. Will drop (do mệnh đề trước chia ở thì bây giờ đơn – câu điều kiện loại 1)

3. Were (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

4. Weren’t (do mệnh đề sau phân chia ở thừa khứ – câu điều kiện loại 2)

5. Didn’t go (do mệnh đề sau phân chia ở vượt khứ – câu đk loại 2)

6. Knew (do mệnh đề sau chia ở vượt khứ – câu điều kiện loại 2)

7. Woulf pass (do mệnh đề trước phân chia ở thì thừa khứ đơn)

8. Saw (do mệnh đề sau chia ở thừa khứ – câu đk loại 2)

9. Had missed (do mệnh đề sau phân tách ở thừa khứ kết thúc – câu đk loại 3)

10. Will go (do mệnh đề trước chia ở thì bây giờ đơn – câu điều kiện loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at home.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have gone to lớn the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go to lớn school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu đk loại 2)

2. Don’t ➔ didn’t (câu đk loại 2)

3. Was ➔ were (câu đk loại 2)

4. Some ➔ any (câu tủ định không sử dụng some)

5. Would ➔ will (câu đk loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu đk loại 1)

2. Chọn D (câu điều kiện loại 3)

3. Lựa chọn A (câu đk loại 1)

4. Lựa chọn B (câu điều kiện loại 3)

5. Lựa chọn C (câu đk loại 2)

Nhớ ghi nhớ định hướng và chấm dứt bài tập câu điều kiện loại 1 2 3 mặt trên. Loigiaihay.net xin chúc các bạn học giỏi môn giờ đồng hồ Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Cách làm sữa ngô sánh mịn

 • Cách kết nối wifi bằng wps

 • Cách xóa gợi ý tìm kiếm trên messenger

 • Danh sách các nhà cái hàng đầu thế giới

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.