Aggression là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Aggression là gì

*
*
*

aggressive
*

aggressive sầu /ə"gresiv/ tính từ xâm chiếm, xâm lăng công kích xuất xắc gây sự, tạo mộc, khai hấn, hung hăng, hùng hổ (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) tháo dỡ vát, xông xới, năng nổ danh từ sự xâm lược sự công kích sự gây sự, sự khiến hấnlớn assume the aggressive: khiến sự
linh hoạtxâm thựcaggressive agent: tác nhân xâm thựcaggressive sầu agent: chất xâm thựcaggressive sầu condition: ĐK xâm thựcaggressive sầu substance: hóa học xâm thựcaggressive water: nước xâm thựcLĩnh vực: xây dựnghung hăngaggressitivity, aggressivexâm thựcaggressive carbon dioxidenhững bon đioxit năng độngaggressive sầu waternước (bao gồm tính) nạp năng lượng mòncorrosive sầu environment aggressivemôi trường xung quanh ăn mònmaterial aggressive khổng lồ concretehóa học bào mòn bê tông
*See more: Là Gì? Nghĩa Của Từ Academia Là Gì Mà Tràn Ngập Instagram Và Tiktok?

*

*

aggressive

Từ điển Collocation

aggressive adj.

1 likely to fight/argue with other people

VERBS be, feel, look, seem, sound | become, get | make sb Watching violence on TV makes some children more aggressive.

ADV. extremely, particularly, really, very | increasingly | quite, rather | openly Her mood became openly aggressive sầu when his name was mentioned.

PREP.. towards He warned that his dog was aggressive towards strangers.

2 behaving in a determined way

VERBS be

ADV. extremely, highly, very the company"s highly aggressive marketing techniques | fairly, somewhat

Từ điển WordNet


adj.

having or showing determination and energetic pursuit of your ends

an aggressive businessman

an aggressive sầu basketball player

he was aggressive sầu & imperious; positive in his convictions

aggressive drivers
See more: Xe Gthl Là Gì - Xe Gthl Có Lưu Hành Được Ko Các Cụ

English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: belligerent combative sầu hostile militant offensiveant.: defensive

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu


Chuyên mục: Giải Đáp