Adapt là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Adapt là gì

*
*
*

adapt
*

adapt /ə"dæpt/ nước ngoài đụng từ tra vào, gắn vàoto adapt one thing to lớn another: tra đồ dùng này vào trang bị kia rộp theo, sửa lại đến hợpdifficult books are often adapted for use in schools: hồ hết sách nặng nề thường được sửa lại mang lại hợp với trường họca play adapted from a novel: một vsống kịch phỏng theo một cuốn tè thuyếta novel adapted for the stage: một cuốn nắn tè thuyết được sửa lại để lấy lên Sảnh khấu làm cho say đắm nghi, làm cho say mê ứngkhổng lồ adapt onself lớn circumstances: đam mê nghi với trả cảnh nội đụng từ đam mê nghi (với môi trường thiên nhiên...)
lắpđính thêm vàoLĩnh vực: xây dựngtiếp hòa hợp vàotramê say hợpđam mê nghi
*

*See more: Flask Là Gì ? Lý Do Nên Dùng Flask Flask Python Là Gì

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

adapt

Từ điển Collocation

adapt verb

1 change your behaviour

ADV. successfully, well The children have sầu adapted well khổng lồ the heat. | quickly | easily, readily The company can easily adapt to lớn changing demvà. | accordingly We need to lớn assess the new situation and adapt accordingly.

VERB + ADAPT be able/unable khổng lồ, can/cannot | have sầu khổng lồ, must | need to lớn

PREP. to lớn

PHRASES the ability khổng lồ adapt Some animals have a remarkable ability lớn adapt to lớn changing environments. | find it difficult/hard to lớn adapt A lot of companies have sầu found it hard lớn adapt to lớn the new system.

2 change a thing

PREP.. for to lớn adapt a book for television. | from The radio play had been adapted from a novel.

PHRASES specially adapted The classroom has been specially adapted to take wheelchairs.

Từ điển WordNet


v.
See more: Onboard Là Gì - Onboarding Là Gì

English Synonym & Antonym Dictionary

adapts|adapted|adaptingsyn.: adjust alter change modify varyant.: unfit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu


Chuyên mục: Giải Đáp