Bếp ga, Bếp gas, Bếp gas âm, Bếp gas dương, Máy hút khói khử mùi